• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Kaartupdate

MapCare is een gratis dienst waarmee kaartupdates te verrichten zijn voor alle auto's met Sensus Navigation.

Algemene informatie over updates

De kaartupdate kan 2-12 keer per jaar worden uitgevoerd (afhankelijk van de markt).

Er zijn twee manieren om kaarten bij te werken. Via een computer en een USB-stick of rechtstreeks vanuit de auto1 (bij een auto met internetverbinding).

De kaart van de auto is onderverdeeld in een bepaald aantal vaste regio's. Bij het bijwerken van kaartgegevens hoeven niet alle regio's te worden bijgewerkt; u kunt ervoor kiezen om alleen één specifieke regio bij te werken of meerdere regio's.

Wanneer de auto een internetverbinding heeft zijn een of meer regio's bij te werken. Als in plaats daarvan een groot aantal regio's, of de hele kaart, moet worden bijgewerkt, kan de totale hoeveelheid kaartgegevens zo groot zijn dat de update via een computer en een USB-stick aanzienlijk soepeler zal verlopen.

 N.b.

Als een reisplan zich over meerdere regio's uitstrekt, moeten ze allemaal hetzelfde versienummer hebben. Anders bestaat de kans dat een berekende route via onverwachte wegen voert.

Kaartstructuur bijwerken

Soms moet de structuur van een kaart worden gewijzigd. Dit gebeurt als er in de regio moet worden toegevoegd of als een grote regio moet worden opgedeeld in kleinere regio's. Als dit zich heeft voorgedaan, zal het bijwerken van afzonderlijke regio's via de normale procedure mislukken en zal er een melding worden weergegeven met de reden daarvoor.

In plaats daarvan moet de hele kaart opnieuw worden geïnstalleerd en dat kan via een USB-stick. Neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.

Navigatiesoftware bijwerken

Naast de kaartgegevens wordt ook de eigen software van het navigatiesysteem voortdurend doorontwikkeld en zo nu en dan bijgewerkt. Dat kan betekenen dat gedownloade kaartgegevens in bepaalde gevallen niet worden ondersteund door de navigatiesoftware. In dat geval wordt er een melding weergegeven dat ook de navigatiesoftware moet worden bijgewerkt. Neem contact op met Polestar Customer Support voor hulp hierbij en ook voor hulp met de kaartupdate zelf.

Veelgestelde vragen

VraagAntwoord
Is het mogelijk om van kaartregio te veranderen om bijvoorbeeld de kaart van Europa te verruilen voor die van Noord-Amerika?Ja, met enig voorbehoud. Neem voor actuele informatie contact op met Polestar Customer Support.
Hoe lang duurt het om een kaartupdate te downloaden?Dat hangt af van de grootte van de kaartbestanden en de bandbreedte van de verbinding. Op het scherm verschijnt informatie over de grootte (MB) van de update.
Hoe groot is een update?Dat verschilt van markt tot markt. Gedetailleerde informatie staat vermeld voor de kaarten van de desbetreffende markt, zie support.polestar.com.
Dat bijwerken werkt helemaal niet. Wat te doen?Neem contact op met Polestar Customer Support.
  1. 1 Geldt alleen voor bepaalde landen.