• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Systeemupdates hanteren via Download Center

Via Download Center zijn updates te downloaden voor connectiviteits- en infotainmentfuncties van de auto. Updates zijn één voor één te verrichten of allemaal in één keer.

Op updates controleren

PS-1926-Download Center symbol

Als er een update beschikbaar is, verschijnt de melding Nieuwe softwareupdates beschikbaar Zie Download Center op de statusbalk van het middendisplay.

Om systeemupdates te kunnen verrichten moet de auto een internetverbinding1 hebben.
Ga naar Download Center in het appscherm van het middendisplay.

Als er sinds het laatste gebruik van het infotainmentsysteem geen controle is verricht, gaat de controle alsnog van start. Er vindt geen controle plaats tijdens het installeren van software.

Het getal op de knop Systeem-updates geeft aan hoeveel updates er beschikbaar zijn. Bij eenmaal drukken verschijnt er een lijst met de updates die u in de auto kunt installeren.

 N.b.

Het downloaden van data kan van invloed zijn op andere diensten die gebruikmaken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.

 N.b.

Bij het uitschakelen van het contact en het verlaten van de auto wordt een lopende update mogelijk onderbroken.

U hoeft echter niet te wachten totdat de update voltooid is, omdat de update een volgende keer dat u de auto gebruik wordt voortgezet.

Alle systeemsoftwareproducten bijwerken

Kies Alles installeren onder aan de lijst.

Als u geen lijst wenst te zien, kunt u ook de optie Alles installeren kiezen bij Systeem-updates.

Afzonderlijk systeemsoftwareproduct bijwerken

Kies Installeren voor het gewenste softwareproduct.

Softwaredownloads annuleren

Druk op het kruisje in de activiteitsindicator die bij aanvang van het downloaden Installeren verving.

Let erop dat alleen de download te annuleren is, zodat u een eventuele installatiefase niet meer kunt annuleren zodra deze van start gegaan is.

Updatecontrole op de achtergrond uitschakelen

Bij aanlevering van de auto uit de fabriek wordt automatisch gecontroleerd op software-updates, maar deze functie is te deactiveren.

Tik op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Tik op SysteemDownload Center.
Deselecteer Achtergrondcontroles op software-updates.
  1. 1 Bij gebruik van internet vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.