• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Gegevensoverdracht tussen auto en werkplaats via Wi-Fi

Een aantal werkplaatsen heeft een speciaal Wi-Fi-netwerk voor gegevensoverdracht tussen uw auto en de werkplaats. Dit betekent eenvoudigere en effectievere werkplaatsbezoekjes doordat de overdracht van diagnosegegevens en software via het werkplaatsnetwerk kan plaatsvinden.

Bij een werkplaatsbezoek is het mogelijk dat de onderhoudsmonteur uw auto via Wi-Fi met het werkplaatsnetwerk wil verbinden om de auto op storingen te kunnen controleren en software te downloaden. De auto kan alleen een verbinding maken met het werkplaatsnetwerk voor een dergelijke vorm van communicatie. De auto is niet met andere Wi-Fi-netwerken te verbinden zoals het netwerk thuis.

Verbinden met sleutel

De servicemonteur verricht doorgaans de verbinding aan de hand van de knoppen op de sleutel. Het is daarom belangrijk dat u een transpondersleutel met knoppen meeneemt tijdens het werkplaatsbezoek. Wanneer de monteur de vergrendelingsknop op de sleutel driemaal indrukt, maakt de auto via Wi-Fi een verbinding met het werkplaatsnetwerk.

Wanneer de auto een Wi-Fi-verbinding heeft, verschijnt het symbool PS-1926-WiFi connected symbol op het middendisplay.

 Waarschuwing

Het is niet toegestaan om in de auto te rijden, wanneer deze aangesloten is op het werkplaatsnetwerk en -systeem.