• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Uitgebreide verkeersinformatie1

Wanneer uw auto een internetverbinding heeft kunt u toegang krijgen tot uitgebreide verkeersinformatie (RTTI2) over verkeersopstoppingen, afgesloten wegen en andere zaken die uw reistijd kunnen beïnvloeden.

Als u de dienst RTTI hebt geactiveerd, wordt voortdurend informatie over verkeersgebeurtenissen en de verkeersstroom opgehaald via een internetdienst. Wanneer een auto doorstroominformatie aanvraagt, worden tegelijkertijd anonieme gegevens verstuurd over de doorstroom op de actuele locatie van de auto: dit verbetert de werking van de dienst. De anonieme gegevens worden alleen verstuurd, wanneer het RTTI geactiveerd is. Als de dienst niet is geactiveerd, worden er geen gegevens verstuurd.

U moet de dienst mogelijk opnieuw activeren na bepaalde software-updates, werkplaatsbezoekjes of bij aanmaak van een nieuw bestuurdersprofiel.

Wat het navigatiesysteem weergeeft zijn de actuele verkeersomstandigheden op snelwegen, grotere wegen en hoofdwegen en bepaalde centrumroutes.

Hoeveel verkeersinformatie er op de kaart verschijnt hangt af van de afstand tot de auto. Op de kaart verschijnt alleen verkeersinformatie voor punten binnen een straal van zo'n 120 km (75 mijl) rond de auto.

Op de kaart staan naast de standaardteksten en -symbolen ook aanduidingen voor de doorstroom die de snelheid aangeven ten opzichte van de maximumsnelheid voor een bepaald gedeelte. De doorstroom wordt aangeduid met gekleurde lijnen aan weerszijden van het gedeelte:

  • Groen – geen storingen.
  • Oranje – langzaam rijdend verkeer.
  • Rood – drukte/opstopping/ongeval.
  • Zwart – weg afgesloten.

 N.b.

Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/landen beschikbaar.

De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie worden voortdurend uitgebreid.

  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  2. 2 Real Time Traffic Information