• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Gegevensuitwisseling voor bestuurdersprofiel

Als u een nieuw bestuurdersprofiel gaat gebruiken, worden de instellingen voor gegevensuitwisseling in de standaardinstellingen van de auto opgeslagen en gedeactiveerd.

Als u een nieuw bestuurdersprofiel wilt gaan gebruiken, moet gegevensuitwisseling worden geactiveerd voor de connected diensten die voor het profiel moeten worden gebruikt. Dat geldt ook als u gegevensuitwisseling voor connected diensten eerder voor andere bestuurdersprofielen hebt geactiveerd.

Het kan na een bezoek aan de werkplaats of een software-update zo zijn dat bepaalde instellingen in uw auto zijn gereset naar de standaardinstellingen. Aangezien de instellingen voor gegevensuitwisseling uniek zijn voor elk bestuurdersprofiel, moet gegevensuitwisseling individueel voor elk profiel worden geheractiveerd.

 N.b.

Bij aankoop van een nieuwe Polestar kan het aflevercentrum u vaak helpen met de instellingen in de auto en samen met u de verschillende instellingsopties doornemen. Dit kan onder meer betekenen dat gegevensuitwisseling voor connected diensten al is ingeschakeld bij aflevering van de nieuwe auto.

Als u dan overschakelt op een nieuw bestuurdersprofiel zijn de instellingen voor gegevensuitwisseling van dit nieuwe profiel uitgeschakeld, zodat u de te gebruiken connected dienst eerst moet inschakelen. Hetzelfde geldt voor de instellingen voor gegevensuitwisseling voor gedownloade apps.

Controleren welk bestuurdersprofiel er wordt gebruikt

De instellingen voor gegevensuitwisseling kunnen per bestuurdersprofiel in uw auto verschillen. Voor het ene profiel kan bijvoorbeeld gegevensuitwisseling voor slechts één onlinedienst zijn geactiveerd, terwijl voor een ander profiel uitwisseling voor alle diensten en gedownloade apps is geactiveerd.

Als u het gevoel hebt dat bepaalde apps of connected diensten in uw auto niet naar behoren werken, bijvoorbeeld als u bij verschillende ritten het verzoek krijgt gegevensuitwisseling te activeren, moet u controleren welk bestuurdersprofiel actief is en voor welke diensten het profiel gegevensuitwisseling heeft ingeschakeld.

U kunt het bestuurdersprofiel wijzigen onder Profiel in het hoofdscherm van het middendisplay.

U kunt er altijd voor kiezen om gegevensuitwisseling voor de te gebruiken connected diensten in een bestuurdersprofiel in te schakelen, maar als het profiel is beveiligd en de instellingen zijn opgeslagen, zijn alle wijzigingen slechts tijdelijk. Dit komt doordat in een beveiligd bestuurdersprofiel alle instellingen terugkeren naar de laatst opgeslagen waarde als de auto wordt uitgeschakeld en vergrendeld.

Ga om wijzigingen in een beveiligd bestuurdersprofiel op te slaan naar InstellingenSysteemBestuurdersprofielenProfiel bewerken in uw middendisplay en druk onderin het scherm om de wijzigingen voor het profiel op te slaan.

Gerelateerde artikelen