• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Internetverbinding voor de auto maken via een telefoon (Wi-Fi)

Deel de internetverbinding van een telefoon via wifi om een internetverbinding te maken en toegang te krijgen tot diverse onlinediensten voor de auto.
Controleer of de telefoon ondersteuning biedt voor "internet sharing" en of de functie is geactiveerd. Bij een iPhone heet deze functie “internet sharing”. Bij Android-telefoons kan deze functie verschillende namen hebben, maar de functie wordt vaak aangeduid als “hotspot”. Bij iPhone-telefoons moet tevens de menupagina "internet sharing" geopend zijn totdat een internetverbinding is gemaakt.
Tik op Instellingen in het hoofdscherm.
Ga verder naar CommunicatieWi-Fi.
Activeer/deactiveer de optie door het vakje voor Wi-Fi aan/uit te vinken.
Als u een andere methode voor de internetverbinding gebruikt, bevestigt u de keuze van een andere verbindingsmethode.
Tik op de naam van het netwerk waarop u wilt aansluiten.
Geef het wachtwoord van het netwerk aan.
De auto maakt een verbinding tot stand met het netwerk.

Let erop dat sommige telefoons de internetverbinding verbreken, wanneer de verbinding met de auto is verbroken (zoals wanneer u de auto ergens parkeert tot de volgende keer dat u hem nodig hebt). In dat geval moet u bij een volgend gebruik van de telefoon de "internet sharing" opnieuw activeren.

Een telefoon die verbinding heeft gemaakt met de auto wordt opgeslagen voor later gebruik. Om een lijst met opgeslagen netwerken weer te geven of opgeslagen netwerken handmatig te verwijderen, gaat u naar InstellingenCommunicatieWi-FiOpgeslagen netwerken.

 N.b.

De telefoon en netwerkprovider moeten tethering (het delen van een internetverbinding) ondersteunen en de bundel moet inclusief dataverkeer zijn.
PS-1926-WiFi logo small

De eisen die aan de techniek en beveiliging voor de wifi-verbinding worden gesteld staan elders beschreven.