• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Navigatiesysteem op het middendisplay

Het navigatiesysteem is op meerdere manieren te presenteren en te bedienen, bijv. via het middendisplay.
PS-1926-Overview centerdisplay - screen view

Alle instellingen voor het navigatiesysteem zijn via het middendisplay te verrichten. Hier kunt u de kaartweergave instellen of een bestemming aangeven.

Als de kaartweergave niet op het middendisplay verschijnt – tik dan op het bovenste deelscherm (voor het navigatiesysteem).

Waar ben ik?

Op welke geografische positie bevindt de auto zich op dit moment?
  • Druk op het autosymbool op de kaart (blauwe driehoek). De informatie wordt direct op de kaart weergegeven.

Autosymbool zoeken op de kaart

PS-1926-Navigation Crosshair symbol

Als u hebt uitgezoomd en de kaart hebt verschoven, is de positie van de auto soms lastig terug te vinden. Met één druk op het dradenkruis kunt u de kaartweergave herstellen waarbij u het autosymbool volgt.

Noorden of rijrichting boven

PS-1926-Navigation CompassPS-1926-Navigation Compass car direction

Er zijn twee manieren om de beweging van de auto op de kaart weer te geven. Tik op de symbolen om te wisselen tussen noorden boven of noorden boven.

Met het noorden boven beweegt het autosymbool in de desbetreffende richting over de kaart. Als het autosymbool op de kaart naar links beweegt, rijdt de auto in westelijke richting.

Wanneer het autosymbool omhoogwijst draait de kaart onder het autosymbool mee afhankelijk van de bochten die de auto maakt. Het kompassymbool geeft aan naar welke kant het noorden ((N)) is op de kaart en in het midden van het kompas is te zien naar welke kant de voorzijde van de auto wijst:

Tekens in het kompaskompasrichting
NNoord
NENoordoost
EOost
SEZuidoost
SZuid
SWZuidwest
WWest
NWNoordwest

2D- of 3D-weergave

PS-1926-Navigation - Two DimensionsPS-1926-Navigation - Three Dimensions

Tik op de symbolen om te wisselen tussen een 2D- en 3D-weergave.

Bij 3D-weergave staat de rijrichting van de auto altijd boven. De kaart onder het autosymbool draait mee afhankelijk van de bochten die de auto maakt. Het kompas geeft aan naar welke kant het noorden (N) is op de kaart en in het midden van het kompas is te zien naar welke kant de voorzijde van de auto wijst. Bij 3D-weergave wordt de schaal van de kaart niet weergegeven.

Bij 2D-weergave verschijnt de kaart met het noorden boven en het autosymbool beweegt in de desbetreffende richting over de kaart.

Inzoomen

Maak de kaart groter door snel tweemaal met een vinger op het middendisplay te tikken of twee vingers op het middendisplay te plaatsen en ze te spreiden.

Uitzoomen

Maak de kaart kleiner door één keer met twee vingers op het middendisplay te drukken of beweeg twee vingers op het middendisplay naar elkaar toe.

Schuiven

Zet een vinger op de kaart, veeg deze in de gewenste richting en laat los. De schuiffunctie is alleen mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is, niet geminimaliseerd.

Andere rubriekweergave

Maximaliseer de kaartweergave en tik op de kaartrubriek boven aan het middendisplay. Kies uit de volgende weergavetypen voor rubrieken op de kaart:

  1. Bestemming (Destination), aankomsttijd (ETA) of resterende reistijd (RTA) en afstand tot bestemming (Distance). Zie het artikel "Route-instellingen en routebegeleiding" om te kiezen uit ETA of RTA.
  2. Actuele positie in de vorm van een adres (Address) of coördinaten (Coordinates). Bij weergave van coördinaten wordt ook de hoogte (Altitude) getoond. Zie het artikel "Instellingen voor kaart" om te kiezen uit adres of coördinaten.