• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Voorstel tot kaartaanpassing doen met Map Creator

De kaarten in uw Polestar zijn afkomstig van de kaartleverancier Here. Als er op een kaart informatie ontbreekt, bijv. nieuwe adressen of gewijzigde wegen, kunt u met behulp van de dienst Map Creator aanpassingen voor de kaarten voorstellen.

Met een account kunt u inloggen op Map Creator en aanpassingen voor de kaarten voorstellen. Er staan ook instructies voor hoe u dat doet.

De door u voorgestelde aanpassingen worden ter controle naar Here gestuurd. Als de voorgestelde aanpassingen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door Here, wordt de informatie in hun kaartupdates verwerkt. De aanpassingen komen pas in de auto beschikbaar als het voorstel is goedgekeurd en geïmplementeerd door Here en wanneer het navigatiesysteem van de auto is bijgewerkt met de software-update die de aanpassingen bevat.

De voorstellen tot kaartaanpassingen worden zorgvuldig geanalyseerd en gecontroleerd voordat Here ze goedkeurt en verwerkt in kaartupdates. Het kan maximaal twaalf maanden duren voordat de aanpassingen in de auto zitten.

 N.b.

Polestar kan uw voorstellen tot kaartaanpassing die naar Here worden gestuurd niet verifiëren, goedkeuren of implementeren.