• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Ændre systemenheder

Indstillinger for enheder angives via midterdisplayet.
Åbn appvisningen PS2_2007_App view symbol.
Tryk på PS2_2007_Settings symbol.
Gå videre til System, Enheder.
Vælg den ønskede enhedsstandard for f.eks. afstand, hastighed og temperatur.
Enhederne på førerdisplayet og midterdisplayet ændres.