• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndbog

Midterdisplay

Oversigt over midterdisplayet

Fra midterdisplayet styres mange af bilens funktioner. Her præsenteres midterdisplayet og dets muligheder.

Genstarte midterdisplayet

Hvis en funktion i midterdisplayet holder op med at fungere eller systemet låser sig, kan det hjælpe at genstarte displayet.

Håndtere midterdisplayet

Mange af bilens funktioner styres og reguleres fra midterdisplayet. Midterdisplayet er en touchskærm, der reagerer ved berøring.

Midterdisplayets visninger

Midterdisplayet starter automatisk, når førerdøren åbnes.

Håndtere delvisninger på midterdisplayet

Midterdisplayets startvisning og appvisning indeholder delvisninger, som kan udvides.

Symboler på midterdisplayets statuslinje

Herunder følger en oversigt over symboler, der kan vises på midterdisplayets statuslinje.

Bilfunktionsvisning på midterdisplay

I bilfunktionsvisningen er alle indstillinger og knapper samlet under de forskellige delvisninger. Navigere til bilfunktionsvisningen fra startvisningen ved at trykke på . Tryk på den ønskede overskrift for at skifte mellem delvisningerne i bilfunktionsvisningen. Tryk på Flere for yderligere funktioner.

Flytte apps på midterdisplay

Appvisningen består af fire delvisninger, hvor appene kan flyttes og organiseres efter behov, udvide en delvisning for adgang til flere apps end de, der vises. Nye apps, der installeres, placeres i appvisningen.

Meddelelser på midterdisplayet

I følgende illustration vises det, hvordan meddelelser og notifikationer kan vises på midterdisplayet i forskellige situationer.

Tastatur på midterdisplay

Med midterdisplayets tastatur er det muligt at skrive med tasterne på skærmen, men også at "tegne" bogstaver og tegn på skærmen med hånden.

Skriv tegn, bogstaver og ord manuelt på midterdisplayet

Med midterdisplayets tastatur kan man skrive tegn, bogstaver og ord på skærmen ved at "tegne" med hånden.

Skifte sprog for tastaturet på midterdisplayet

For at det skal være muligt at skifte mellem forskellige sprog på tastaturet, skal sprogene først tilføjes under Indstillinger.

Dato og klokkeslæt

Uret vises på midterdisplayet, hvor det også er muligt at ændre indstillinger for dato og tid.