Polestar bestræber sig på at sikre digital tilgængelighed for alle.

Polestar bestræber sig på at sikre digital tilgængelighed for alle.

Vi gør en væsentlig indsats for og baserer os på Retningslinjerne for Tilgængeligt Webindhold (WCAG) 2.1 Niveau AA som rettesnor med det formål for at sikre, at personer med handicap vil være i stand til at bruge og drage fordel af dette websted på en uafhængig og ligeværdig måde.

Vi gør en væsentlig indsats for og baserer os på Retningslinjerne for Tilgængeligt Webindhold (WCAG) 2.1 Niveau AA som rettesnor med det formål for at sikre, at personer med handicap vil være i stand til at bruge og drage fordel af dette websted på en uafhængig og ligeværdig måde.

Vi er klar over, at ikke alle områder på vores website er fuldt tilgængelige endnu, men vi er i færd med at forbedre funktionerne for vores websteder for at gøre dem mere tilgængelige. 

Vi er klar over, at ikke alle områder på vores website er fuldt tilgængelige endnu, men vi er i færd med at forbedre funktionerne for vores websteder for at gøre dem mere tilgængelige. 

Denne Tilgængelighedserklæring giver en status for den aktuelle tilgængelighed, og vi vil opdatere denne erklæring i takt med, at vores overholdelsesindsats fortsætter.

Denne Tilgængelighedserklæring giver en status for den aktuelle tilgængelighed, og vi vil opdatere denne erklæring i takt med, at vores overholdelsesindsats fortsætter.

Det har vi gjort

Vi reviderer løbende vores website for at finde problemområder og forbedre dets tilgængelighed. Vi har arbejdet med en ekstern revisor og har fokuseret på at løse de mest kritiske problemer først. Vi bestræber os på at følge retningslinjerne i WCAG 2.1, som er opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste, med hensyn til alt, hvad vi gør, og vores ambition er i videst muligt omfang at overholde WCAG 2.1 niveau AA.

Vi reviderer løbende vores website for at finde problemområder og forbedre dets tilgængelighed. Vi har arbejdet med en ekstern revisor og har fokuseret på at løse de mest kritiske problemer først. Vi bestræber os på at følge retningslinjerne i WCAG 2.1, som er opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste, med hensyn til alt, hvad vi gør, og vores ambition er i videst muligt omfang at overholde WCAG 2.1 niveau AA.

Nogle af vores seneste forbedringer af tilgængeligheden er:

Nogle af vores seneste forbedringer af tilgængeligheden er:

 • Teknisk mulighed for at få alternative tekster til billeder
 • Opdateringer af overskriftsstrukturen, således at overskrifter er klart og korrekt markeret.
 • Klare indikationer af det synlige fokus på webstedet
 • Forbedringer i rækkefølgen af faneblade
 • Muligheden for at sætte auto-play videoer på pause
 • Teknisk mulighed for at have Aria-etiketter på kontroller
 • Fejlmeddelelser i formularsider
 • Landmarks i f.eks. sidefoden

Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Vores mål er at have et websted, der er tilgængeligt for alle. For at opnå dette udfører vi kontinuerligt test i løbet af udviklingen og gennemfører manuelle revisioner flere gange om året. Til automatiske test anvender vi HTML valideringsmekanismer, browser, og editor plugins.

Vores mål er at have et websted, der er tilgængeligt for alle. For at opnå dette udfører vi kontinuerligt test i løbet af udviklingen og gennemfører manuelle revisioner flere gange om året. Til automatiske test anvender vi HTML valideringsmekanismer, browser, og editor plugins.

Vi understøtter de to seneste versioner af browserne Firefox, Microsoft Edge, Safari, og Chrome.

Vi understøtter de to seneste versioner af browserne Firefox, Microsoft Edge, Safari, og Chrome.

Vi er på trods heraf klar over, at vi på ethvert givet tidspunkt ikke består alle tilgængelige online-valideringsværktøjer. Nedenfor finder du vores strategi for, hvordan vi tilstræber at forbedre vores kundeoplevelse, men også en liste over alle p.t. kendte problemstillinger, som vi fortsat mangler at få løst. Vi forventer, at disse problemer vil være løst i fremtidige opdateringer af webstedets redesign, idet de indgår i vores udviklingsefterslæb.

Vi er på trods heraf klar over, at vi på ethvert givet tidspunkt ikke består alle tilgængelige online-valideringsværktøjer. Nedenfor finder du vores strategi for, hvordan vi tilstræber at forbedre vores kundeoplevelse, men også en liste over alle p.t. kendte problemstillinger, som vi fortsat mangler at få løst. Vi forventer, at disse problemer vil være løst i fremtidige opdateringer af webstedets redesign, idet de indgår i vores udviklingsefterslæb.

Sådan forbedrer vi os løbende

Vi identificerer og dokumenterer løbende alle problemer omkring tilgængelighed, som vi finder på vores websted, og prioriterer dem alt efter den samlede virkning, de har for vores besøgende, men også baseret på omfanget af den indsats, der er nødvendig for at løse dem. Problemer, der i stort omfang påvirker oplevelsen på webstedet, vil blive adresseret med det samme. Vi træffer ansvarlige foranstaltninger for at løse andre problemer inden for 6 måneder fra tidspunktet for vores seneste revision.

Vi identificerer og dokumenterer løbende alle problemer omkring tilgængelighed, som vi finder på vores websted, og prioriterer dem alt efter den samlede virkning, de har for vores besøgende, men også baseret på omfanget af den indsats, der er nødvendig for at løse dem. Problemer, der i stort omfang påvirker oplevelsen på webstedet, vil blive adresseret med det samme. Vi træffer ansvarlige foranstaltninger for at løse andre problemer inden for 6 måneder fra tidspunktet for vores seneste revision.

Hvis du støder på problemer med tilgængeligheden, når du navigerer i vores digitale funktioner, bedes du kontakte Polestar support på accessibility@polestar.com.

Hvis du støder på problemer med tilgængeligheden, når du navigerer i vores digitale funktioner, bedes du kontakte Polestar support på accessibility@polestar.com.

Vær forvisset om, at vi tager din feedback alvorligt, og at vi vil tage hensyn til den, i takt med at vi evaluerer måder, hvorpå vi kan komme alle vores kunder i møde.

Vær forvisset om, at vi tager din feedback alvorligt, og at vi vil tage hensyn til den, i takt med at vi evaluerer måder, hvorpå vi kan komme alle vores kunder i møde.

For oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger henvises du til vores Meddelelse om databeskyttelse.

For oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger henvises du til vores Meddelelse om databeskyttelse.

Vores mål er i videst mulige omfang at overholde WCAG 2.1 niveau AA. Vi har nedenfor dokumenteret de retningslinjer, som vi fortsat arbejder på.

Vores mål er i videst mulige omfang at overholde WCAG 2.1 niveau AA. Vi har nedenfor dokumenteret de retningslinjer, som vi fortsat arbejder på.

Retningslinje 1.1 Tekstbaserede alternativer
1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold

Retningslinje 1.1 Tekstbaserede alternativer
1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold

 • Der er ikke tilvejebragt alternative tekster på alle sider.
 • Alternative tekster leveres for de flestes vedkommende på engelsk og ikke på det lokale sprog.

Retningslinje 1.2 Tidsafhængige medier

Retningslinje 1.2 Tidsafhængige medier

 • Undertekster/alternative tekster mangler på visse videoer.
 • For visse videoer mangler der oplysninger om, at de er en dekorativ video.

Retningslinje 1.3 Tilpasset
1.3.1 Information og relationer

Retningslinje 1.3 Tilpasset
1.3.1 Information og relationer

 • Nogle sider har ikke en meningsfuld overskriftsstruktur.
 • En vis unødvendig brug af aria.

1.3.2 Meningsfuld rækkefølge

1.3.2 Meningsfuld rækkefølge

 • Dette gælder for de fleste sider, men der er nogle få undtagelser.

1.3.5 Identificering af inputformål

1.3.5 Identificering af inputformål

 • Vi leverer ikke automatisk komplettering om automatisk udfyldte felter.

Retningslinje 1.4 Adskillelig

Retningslinje 1.4 Adskillelig

1.4.3 Kontrast (minimum)

1.4.3 Kontrast (minimum)

 • En del visuel præsentation af tekst og billeder har ikke et kontrastforhold på mindst 4.5:1.

1.4.5: Billeder af tekst

1.4.5: Billeder af tekst

 • Nogle billeder af tekst anvendes på visse sider

1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold

1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold

 • Visse elementer har ikke et farvekontrastforhold på 3:1 mod tilstødende farver.

Retningslinje 2.1 Tilgængelig via tastatur

Retningslinje 2.1 Tilgængelig via tastatur

2.1.1 Tastatur

2.1.1 Tastatur

 • De interne links for samtykke til cookies er ikke tilgængelige via tastaturet (tredjepartskomponent)
 • CAPTCHA findes i formularen for oprettelse af et Polestar ID (tredjepartsleverandør), men der findes et alternativ for brugeren til at kontakte Polestar.
 • Der findes nogle modale sider på webstedet, som ikke har nogen tastaturbetjening. Det giver brugere mulighed for at interagere med elementer, der er uden for de modale.

Retningslinje 2.2 Passende tid

Retningslinje 2.2 Passende tid

2.2.2 Pause, stop, skjul

2.2.2 Pause, stop, skjul

 • Nogle videoer, der er på automatisk afspilning og looping, har ikke nogen kontroller til afspilning eller pause.

Retningslinje 2.4 Navigerbar

Retningslinje 2.4 Navigerbar

2.4.1 Spring over blokke

2.4.1 Spring over blokke

 • Vi har ikke en mekanisme til at springe over blokke af indhold, der gentages på mange websider.

2.4.3 Fokusrækkefølge

2.4.3 Fokusrækkefølge

 • Nogle sider skal forbedres på dette område.

2.4.4 Formål med links (i kontekst)

2.4.4 Formål med links (i kontekst)

 • Formålet med nogle links kan ikke bestemmes ud fra link-teksten alene eller ud fra link-teksten sammen med den link-kontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt,

Retningslinje 2.5 Inputmetoder

Retningslinje 2.5 Inputmetoder

2.5.3 Etiket i navn

2.5.3 Etiket i navn

 • Alternative tekster mangler i visse tilfælde.

Retningslinje 3.3 Inputhjælp

Retningslinje 3.3 Inputhjælp

3.2.3: Konsekvent navigation

3.2.3: Konsekvent navigation

 • Navigationsskuffe ændrer links på tværs af forskellige underdomæner.

3.3.1 Identifikation af fejl

3.3.1 Identifikation af fejl

 • Forbedringer er påkrævet i fejlmeddelelsen for brugere efter indgivelse af formular.

Retningslinje 5. Overholdelse af krav

Retningslinje 5. Overholdelse af krav

5.2.5 Non-Interferens

5.2.5 Non-Interferens

 • De interne links for samtykke til cookies er ikke tilgængelige via tastaturet (tredjepartskomponent)

Polestar Nyhedsbrev

Tilmeld dig
Polestar © 2024 Alle rettigheder forbeholdes
JuraEtiske reglerDatabeskyttelseCookiesTilgængelighedserklæring