• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndtere midterdisplayet

Mange af bilens funktioner styres og reguleres fra midterdisplayet. Midterdisplayet er en touchskærm, der reagerer ved berøring.

Bruge touchskærm-funktionen på midterdisplayet

Skærmen reagerer forskelligt, afhængigt af om man trykker, trækker eller stryger over den. Det er f.eks. muligt at bladre mellem forskellige visninger, markere objekter, rulle i en liste og flytte apps ved at berøre skærmen på forskellige måder.

Midterdisplayet er en kapacitiv berøringsskærm.

To personer kan interagere med skærmen på én gang, f.eks. for at justere klimaet for fører- henholdsvis passagersiden.

 Vigtigt

Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den kan blive ridset.

 Note

Brug af handsker kan begrænse berøringsskærmens respons.

Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning

Tryk kortvarigt på Hjem-knappen under midterdisplayet.
Seneste tilstand for visningen Hjem vises.

Bruge knapper på midterdisplayet

Til mange af bilens funktioner anvendes knapper. Reguler f.eks. temperaturen ved enten at:

  • trække knappen til den ønskede temperatur
  • trykke på + eller for at hæve eller sænke temperaturen trinvist
  • trykke på den ønskede temperatur på knappen.