• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Flytte apps på midterdisplay

Appvisningen består af fire delvisninger, hvor appene kan flyttes og organiseres efter behov, udvide en delvisning for adgang til flere apps end de, der vises.

Nye apps, der installeres, placeres i appvisningen.

Flytte apps på midterdisplayet:
Tryk på PS2_2007_App view symbol øverst oppe i midterdisplayet.
Tryk på og hold en app inde.
Så er det muligt at flytte den.
Træk appen til den ønskede plads i appvisningen.

Stryg hen over skærmen for at rulle opad eller nedad i visningen.

 Note

Det er ikke muligt at flytte apps, så en delvisning efterlades uden apps.

 Note

Apps kan ikke tilføjes på steder, der allerede er optaget.