• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Bilfunktionsvisning på midterdisplay

I bilfunktionsvisningen er alle indstillinger og knapper samlet under de forskellige delvisninger. Navigere til bilfunktionsvisningen fra startvisningen ved at trykke på PS2-2007-Car symbol.

Tryk på den ønskede overskrift for at skifte mellem delvisningerne i bilfunktionsvisningen. Tryk på Flere for yderligere funktioner.

Forskellige typer knapper

Der er forskellige typer knapper til bilfunktioner, se nedenfor:

Type knapEgenskabPåvirker bilfunktion
ValgknapperValg af funktionens tilstand.Der findes f.eks. valgknapper i bilfunktionsvisningen og opladningsvisningen.
FunktionsknapperHar til/fra-tilstande. De fleste knapper i funktionsvisningen er funktionsknapper.

Knappernes forskellige tilstande og funktioner

Et kort tryk på knappen aktiverer eller deaktiverer funktionen.

Funktionen er aktiveret, når hele funktions- respektive valgknappen lyser op. Funktionen er deaktiveret, når knappen er slukket.

Når en funktion aktiveres, vises for visse funktioner en ekstra tekst om, hvad funktionen betyder. Teksten vises i nogle sekunder, og derefter lyser knappen op.

Visse funktioner har yderligere indstillinger. Tryk på PS2- 2007- Icon three dots textsymbol for at åbne disse.