• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Håndtere delvisninger på midterdisplayet

Midterdisplayets startvisning og appvisning indeholder delvisninger, som kan udvides.

Udvide en app i startvisningen

Udvide en app:

Tryk på den ønskede app. Når en app åbnes, skubbes de andre apps midlertidigt væk.

Åben app giver adgang til appens grundlæggende funktioner.

Lukke en app:
Tryk kortvarigt på den fysiske knap Hjem under midterdisplayet.

Udvide en delvisning i appvisning

Udvide en delvisning:
Tryk på PS2- 2007- Icon three dots textsymbol
Delvisningen udvides og giver adgang til yderligere apps.
Lukke en udvidet delvisning:
Delvisningen kan lukkes på to måder:
  • Tryk på PS2- 2007- Cross app view textsymbol
  • Tryk kort på startknappen nederst i midterdisplayet.
PS2- 20w07- Overview of center display
Knappen Hjem for midterdisplayet.

Der er altid mulighed for at gå tilbage til visningen Hjem ved at trykke på knappen Hjem.