• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Oversigt over midterdisplayet

Fra midterdisplayet styres mange af bilens funktioner. Her præsenteres midterdisplayet og dets muligheder.
PS2- 20w07- Overview of center display

Visningen Hjem

PS2-21w11-Overview of the home view
Startvisningen er den første visning, der vises, når skærmen starter.

Startvisningen består af fire delvisninger, som viser de seneste anvendte apps. Fra startvisningen kan man også åbne midterdisplayets forskellige visninger som f.eks. klimavisning, kameravisning, bilfunktionsvisning, appvisning og brugerprofiler.

Kameravisning

PS2-21w11-Camera view
Kameravisningen viser parkeringshjælpekameraerne (PAC1), der viser en sammensat 360°-visning og en separat visning for de fire respektive kameraer: bageste, forreste, venstre eller højre kameravisning.

Appvisning

PS2-21w11-App view
Visningen for apps, som er downloadet, (tredjepartsapps) eller til bilens indbyggede funktioner.

Brugerprofiler

PS2-21w11-User profiles view
Mange af indstillingerne, der foretages i bilen, kan tilpasses efter brugerens personlige præferencer og gemmes i forskellige brugerprofiler.

Bilfunktioner

PS2-21w40-Car functions view
Visning over bilfunktioner.

 Note

Ved behov kan klimaanlægget anvendes til at afkøle mediesystemet i midterdisplayet. I de tilfælde vises meddelelsen Afkøler infotainmentsystem på førerdisplayet.
  1. 1 Park Assist Camera