• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Tastatur på midterdisplay

Med midterdisplayets tastatur er det muligt at skrive med tasterne på skærmen, men også at "tegne" bogstaver og tegn på skærmen med hånden.

Tegn, bogstaver og tal kan indtastes med tastaturet, f.eks. for at skrive tekstmeddelelser fra bilen, udfylde adgangskoder eller søge efter artikler i Manualen i midterdisplayet.

Tastaturet vises kun, når det er muligt at skrive på skærmen.

PS2- 2007- Symbol keyboard down

Skjuler tastaturet. Hvis det ikke er muligt, vises knappen ikke.

PS2-2007-All-Keypad enable handwriting

Skifter tastaturtilstand for i stedet at indtaste bogstaver og tegn med hånden.

Med et tryk på bekræftelsesknappen over tastaturet bekræftes den indtastning af tekst, der er foretaget. Knappen ser anderledes ud, afhængigt af konteksten.

Varianter af et bogstav eller et tegn

Varianter af et bogstav eller tegn fx é eller è kan indtastes ved at holde bogstavet/tegnet inde. Et vindue med mulige varianter af bogstaver eller tegn vises. Tryk på den ønskede variant. Hvis der ikke vælges nogen variant, skrives det originale bogstav/tegn.