• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Skifte sprog for tastaturet på midterdisplayet

For at det skal være muligt at skifte mellem forskellige sprog på tastaturet, skal sprogene først tilføjes under Indstillinger.

Tilføje eller fjerne sprog i indstillinger

Tastaturet indstilles automatisk til det samme sprog som systemsproget. Sproget for tastaturet kan tilpasses manuelt uden at påvirke systemsproget.

Tryk på PS2_2007_App view symbol

Tryk på PS2_2007_Settings symbol nederst på displayet.

Tryk på System, Sprog og input, Tastatur.
Vælg et eller flere sprog på listen.
Det er nu muligt at skifte mellem de valgte sprog direkte på tastaturet for indtastning af tekst.

Hvis der ikke er valgt et aktivt sprog under Indstillinger, bibeholder tastaturet samme sprog som bilens systemsprog.

Skifte mellem forskellige sprog i tastaturet

PS2-2007-All-Keypad change language

Når flere sprog er blevet valgt i Indstillinger, bruges knappen på tastaturet til at skifte mellem de forskellige sprog.

For at ændre sproget på tastaturet med liste:
Foretag et langt tryk på knappen.
En liste bliver synlig.
Vælg det ønskede sprog. Hvis der er valgt mere end fire sprog, er det muligt at rulle i listen på tastaturet.
Tastaturet tilpasses til det valgte sprog, og der gives andre ordforslag.
For at ændre sprog på tastaturet uden at vise liste:
Tryk kortvarigt på knappen.
Tastaturet tilpasses til det sprog, som står næst efter på listen uden at vise selve listen.