• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Skriv tegn, bogstaver og ord manuelt på midterdisplayet

Med midterdisplayets tastatur kan man skrive tegn, bogstaver og ord på skærmen ved at "tegne" med hånden.
PS2-2007-All-Keypad enable handwriting

Tryk på knappen på tastaturet for at skifte fra at skrive med taster til at skrive bogstaver og tegn med hånden.

PS2- 2007- Symbol keyboard

Gå tilbage til tastaturet med almindelig indtastning af tegn.

Skrive tegn/bogstaver/ord manuelt

Skriv et tegn/bogstav/ord/orddele i området for håndskrevne bogstaver. Skriv ordet eller dele af ordet oven på hinanden eller på en linje.
Der vises en række forslag til tegn, bogstaver eller ord. Det mest sandsynlige vises øverst på listen.

 Vigtigt

Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den kan blive ridset.
Indtast tegnet/bogstavet/ordet ved at vente et øjeblik.
Tegnet/bogstavet/ordet øverst på listen indtastes. Det er også muligt at vælge et andet tegn end det, der vises øverst. Tryk på det ønskede tegn/bogstav/ord på listen.

Relaterede artikler