• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Ændre systemsproget

Indstillinger for sprog angives via midterdisplayet.

 Note

Skift af sprog på midterdisplayet kan medføre, at visse oplysninger i manualen ikke er i overensstemmelse med nationale eller lokale love og forskrifter. Skift ikke til et svært forståeligt sprog, da det kan gøre det svært at finde tilbage i strukturen i skærmen.
Åbn appvisningen PS2_2007_App view symbol.
Tryk på PS2_2007_Settings symbol.
Gå videre til System, Sprog og input.
Vælg det ønskede sprog.
Sproget på førerdisplayet og midterdisplayet ændres.

Når systemsproget ændres, ændres også sproget for Google Assistent. Ønskes et andet sprog for Google Assistent, kan det vælges separat i menuen for Google Assistent.