Plus-paketet

Plus-paketet
Energibesparande värmepump

Överskottsvärme behöver inte gå förlorad. Värmepumpen i Plus-paketet utnyttjar värmen från drivlinan, batteriet och luften för att reglera temperaturen i kupén, samt hjälper till att förlänga räckvidden hos Polestar 2 vid verklig körning.

Överskottsvärme behöver inte gå förlorad. Värmepumpen i Plus-paketet utnyttjar värmen från drivlinan, batteriet och luften för att reglera temperaturen i kupén, samt hjälper till att förlänga räckvidden hos Polestar 2 vid verklig körning.

Smart energihushållning

Värmepumpen är ett komplement till klimatanläggningen. Den samlar in värme från luften som ett kylskåp och omvandlar ett flytande köldmedel till gas. När gasen komprimeras tillbaka till flytande form ökar temperaturen och pumpen fördelar användbar värme till kupén.

Längre räckvidd

Värmepumpen använder en kompressor för att driva köldmediet och leda värme från andra delar av bilen till passagerarkupén. Eftersom det är mer effektivt än att använda elvärmare sparar det på batteriet och ger Polestar 2 längre räckvidd.

Ingår i Plus-paketet

Bli ännu mer energieffektiv. Välj Plus-paketet för att få den energibesparande värmepumpen.

Utforska Plus-paketet
Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: