Pilot lite paketet


Teknik som ser mer än det mänskliga ögat. Säkerhetssystemen för föraruppmärksamhet håller hela tiden koll på vad som pågår runt bilen, där du själv kan ha svårt att ha uppsikt. Bilen ingriper dessutom för att undvika kollisioner.

Teknik som ser mer än det mänskliga ögat. Säkerhetssystemen för föraruppmärksamhet håller hela tiden koll på vad som pågår runt bilen, där du själv kan ha svårt att ha uppsikt. Bilen ingriper dessutom för att undvika kollisioner.

Dödavinkelvarnaren upptäcker fordon som håller på att köra om och varnar dig med en ljussignal på sidospeglarna utan ram. Om den känner av att du inte avbryter filbytet griper styrassistansen in och för tillbaka Polestar 2 till utgångsläget.

Det här systemet upptäcker bilar, cyklister och fotgängare som närmar sig när du backar, även runt hörn. När radarn känner av en kollisionsrisk varnar systemet med ljud och ljus. Om du trots detta fortsätter att backa bromsar Polestar 2 in automatiskt.

Systemet för varning och skydd vid påkörning bakifrån känner av om det finns fordon bakom Polestar 2 och beräknar risken för kollision. Om en bil kommer för nära blinkar alla blinkers samtidigt. Systemet kan också dra åt säkerhetsbältena och bromsa in automatiskt när det finns risk för en olycka.

Ingår i Pilot lite-paketet

Se vad ökad uppmärksamhet kan göra för dig. Ta nästa steg mot smartare, säkrare körning med Pilot lite-paketet.

Utforska Pilot-paketet
Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: