Polestar 2

Pilot-paketet
Smartare och säkrare körning

Förebyggande, anpassande, medvetet. Pilot-paketet utökar Polestar 2:s säkerhetsfunktioner med bland annat Pilot Assist, smarta Pixel LED-strålkastare och 360º-kameror.

Förebyggande, anpassande, medvetet. Pilot-paketet utökar Polestar 2:s säkerhetsfunktioner med bland annat Pilot Assist, smarta Pixel LED-strålkastare och 360º-kameror.

Funktioner i Pilot-paketet

Föraruppmärksamhet

Den här uppsättningen säkerhetssystem utökar Polestar 2:s sensorfunktioner. Funktionerna varnar för fordon i döda vinkeln, fordon som närmar sig när du backar samt potentiell risk för kollision bakifrån.

Pixel LED-strålkastare

De adaptiva Pixel LED-strålkastarna anpassar ljusmängden till omgivningen för maximal sikt. Det kamerastyrda systemet kan även skugga andra fordon och cyklister så att dessa inte riskerar att bländas.

Adaptiv konstantfarthållare

Slappna av och låt Polestar 2 anpassa hastigheten till trafikrytmen. Den adaptiva konstantfarthållaren upptäcker framförvarande fordon och minskar om nödvändigt bilens hastighet. Om du vill ta kontrollen över hastigheten manuellt behöver du bara trycka på broms- eller gaspedalen.

Pilot Assist

Pilot Assist kompletterar den adaptiva konstantfarthållaren och hjälper föraren att hålla kvar bilen i körfältets mitt. Kameran och radarn som styr hastigheten övervakar också bilens position och gör små styrkorrigeringar om bilen kommer för nära körfältsmarkeringarna.

LED-dimljus med kurvfunktion

LED-dimljusen förbättrar inte bara sikten i mörker eller skymning. I hastigheter under 30 km/tim lyser vänster eller höger strålkastare upp området i bilens närhet i kurvor eller när blinkers används. Sikten förbättras därmed i mörker och du kan lättare bedöma kurvor och korsningar.

360º-kameror

Kamerorna visar en översikt över Polestar 2:s omgivning. Fyra kameror visar en 360º-vy runt en virtuell bild av bilen och gör det lättare att manövrera i trånga utrymmen.

Automatiskt nedbländade sidospeglar

Mindre stress och bättre sikt. Sidospeglarna utan ram som ingår i Pilot-paketet dämpar automatiskt bländande ljus vid körning i mörker eller under svaga ljusförhållanden. Funktionen blir ännu effektivare genom att de också samverkar med kupébackspegeln.

Parkeringsassistans för bilens sidor

Polestar 2 har parkeringsassistans som standard. Funktionen mäter avståndet till framför- och bakomvarande hinder och varnar föraren med ljus- och ljudsignaler. Pilot-paketet kompletterar detta system genom att även känna av områdena längs bilens sidor, vilket underlättar manövrering i trånga utrymmen.

Ytterligare ett steg mot smartare och säkrare körning

Lägg till Pilot-paketet till din Polestar 2 för 40 000 kr

Designa och beställ

Jämför Pilot-paketet med standardfunktionerna

Till jämförelsetabellen

Övriga omsorgsfullt utvalda uppgraderingar

Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: