Förändring som märks: Polestars satsning på deklaration av produkthållbarhet

Innehållet överensstämmer exakt med beskrivningen.

Polestar cars displayed in a grey Polestar space with detail images hanging on the wall.
Konsumenterna är en enorm drivkraft i omställningen till en hållbar ekonomi, och de behöver rätt verktyg för att kunna fatta välgrundade och etiska beslut.
Thomas Ingenlath

Hållbarhet är för närvarande en viktig prioritering för företagen. Rusningen för att kommunicera miljömässiga meriter är i full gång. Grönmålning, alltså att framhålla en produkt eller process som renare än den är i verkligheten (eller ännu värre, som ren när den inte alls är det), förekommer inom alla branscher. Även om det är svårt att sympatisera med motiven så är de ändå i viss mån förståeliga. Klimatförändringar är en kris som pågår i realtid, och ingen vill framstå som en del av problemet.

Det skapar ett annat problem. Transparens är helt klart nyckeln till ökad hållbarhet. Företagen måste vara ärliga avseende sina produkter och deras ursprung så att kunderna kan fatta välgrundade beslut. Om man framställer en produkt som miljövänlig när den inte är det får man människor att tro att de gör skillnad. Vilket de inte gör. Och då blir klimatkrisen ännu allvarligare.

Vi har därför börjat införa hållbarhetsmärkning; vi förser varje produkt med en hållbarhetsdeklaration som visar antal ton koldioxidutsläpp under hela produktionsprocessen samt materialspårbarhet. En deklaration av andelen återvunnet/återanvänt material står på tur. Märkningen presenteras både i våra spaces och på vår webbplats, och denna satsning syftar till att skapa större transparens genom tydlig deklaration av en produkts klimatpåverkan och spårbarhet. Och vårt nästa steg är cirkulär ekonomi. Exempelvis svarar en nytillverkad Polestar 2 som rullar ut från våra anläggningar för 26 ton koldioxid. Det är ett värde som allmänheten bör känna till.

"Konsumenterna är en enorm drivkraft i omställningen till en hållbar ekonomi, och de behöver rätt verktyg för att kunna fatta välgrundade och etiska beslut" säger Polestars vd Thomas Ingenlath.

Brist på full transparens är detsamma som ett totalt misslyckande i arbetet mot större hållbarhet. Framgångar ska kommuniceras; även nedtystning (greenhushing) som är grönmålningens mindre kända syskon, ska undvikas, misslyckanden ska dokumenteras och man måste lära sig av läxor. Vi publicerade vår LCA-rapport i en anda av total transparens, och vi publicerar vår årsredovisning samma anda.

Att inte redovisa produkters klimatpåverkan, vad de består av och hur de har producerats är detsamma som att dölja en medicins skadliga biverkningar i den finstilta texten. Det är värre än ohederlighet. Det är farligt. Och Polestar tänker inte vara en del av det.

När det gäller Polestar motsvarar innehållet beskrivningen exakt.

Relaterat

Beyond the Road: Emma Olbers

Det har blivit dags för ännu ett avsnitt av Beyond the Road, en artikelserie där vi får träffa Polestar-ägare från hela världen och höra deras berättelser. Den här gången hade vi turen att få besöka den prisbelönta designern Emma Olbers i hennes studio för ett samtal om kreativitet, hållbarhet och framtidens design.