Nu är det dags att rensa luften

Elbilar marknadsförs ofta som ”rena”. I vissa avseenden är det inget att diskutera. Den genomsnittliga förbränningsmotorn släpper ut 4,6 ton koldioxid per år genom avgasröret. En elbil släpper inte ut någon koldioxid alls när den används. Det talar för sig själv.

Back view of a black Polestar 2 driving on ice.

Det här är förstås väldigt viktigt, men det är bara en del i mobilitetspusslet. Och om den el som du använder för att ladda din elbil inte är ren, så blir bilens koldioxidavtryck förstås större. Utsläppen har inte försvunnit, de har bara flyttats från själva bilen till det som driver den. Det är ett utsläppsspel där det inte finns några vinnare.

Världen som vi känner den har förändrats av den globala pandemi som pågår just nu. Den har lett till att människor reser mindre och därför ser vi också en minskning av luftföroreningarna. Den ovanligt rena luften är en påminnelse i rättan tid om att det nu är dags att på allvar ta itu med utsläppen. Samtidigt är det också ett övertygande argument till fördel för elbilar. Nu kan kunderna se det förnuftiga i att byta till en elbil.

Men de är också tveksamma, och med all rätt. Dieselskandalen var en faktor som skadade konsumenternas förtroende för biltillverkarna. ”Familjer köpte dieselbilar för att de brydde sig om miljön”, sade Polestars VD Thomas Ingenlath i en debattartikel nyligen. ”Men de blev lurade.”

Det vi behöver nu är fullständig transparens. Att vi är ärliga om de framsteg vi gör och de motgångar vi stöter på. Att vi är uppriktiga om elbilarnas faktiska miljöpåverkan och hur det ser ut i leveranskedjorna och vid tillverkningen. Och att vi är tydliga med hur vi tar itu med dessa problem.

Vi är redo att tala om vad vi gör för att ta itu med allt detta. Och vi hoppas att andra gör samma sak. Det kommer vi alla att vinna på, konsumenter, tillverkare och – förstås – miljön.

Det är dags att rensa luften – både i bokstavlig och bildlig bemärkelse.

Relaterat

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Entusiastiskt samarbete mellan Pangaia och Polestar

PANGAIA är ett materialteknikföretag som skapar problemlösande innovationer i form av högkvalitativa livsstilsprodukter. Deras mission är att omdana modeindustrin genom att inspirera och accelerera förändringar mot en positiv framtid för jorden.