Forskningsprojekt: V2X

Att påskynda omställningen till en mer hållbar framtid är som att lägga ett pussel. Utmaningen som sådan kan tas an från flera olika infallsvinklar även om man jobbar mot målet att färdigställa den färdiga bilden: hållbarhet. Att sätta eldrivna prestandabilar på vägarna kan vara en viktig hörnbit, men många bitar återstår. Att låta elnätet och våra hem drivas av mer och mer förnybar energi är en av dem.

Här kommer V2X in i bilden.

V2X, som är en förkortning av ”Vehicle-to-Everything”, är ett samlingsnamn för teknologier som möjliggör överföring av energi från elfordon till andra användningsområden. För att accelerera utvecklingen av dessa teknologier som inkluderar Vehicle-to-Grid (V2G) och Vehicle-to-Home (V2H) är Polestar en medgrundare i ett fempartsprojekt i Sverige. I projektet, med stöd från Energimyndigheten, ingår förutom Polestar också Chalmers Tekniska HögskolaGöteborg Energi, laddteknikleverantören CTEK och energiteknikföretaget Ferroamp.

Den här spjutspetsteknologin gör det möjligt för elfordon att fungera som kraftkällor när de kopplas in till elnätet. Efter att ha laddats upp (helst med förnybar el, som vind- eller solkraft) kan fordonet sedan återföra sin lagrade energi tillbaka till elnätet om så behövs. Det innebär en mer avancerad lösning än de batteripaket med relativt liten kapacitet som används för att avlasta elnäten idag.

”Det här är spännande för oss. Vi har utforskat den här tvåvägsteknologin ett tag nu, och vi vill realisera den i våra framtida produkter,” säger Hans Pehrson, Polestars chef för forskning och utveckling. ”Det ger vårt R&D-team stor glädje att kunna medverka i det här projektet som har en sådan fantastisk potential för framtiden!”

Projekttiden sträcker sig över nästan tre år, och under den tiden kommer två laddstationer för att visa upp V2X-tekniken att byggas i Göteborg: en vid Polestar-huvudkontoret i Torslanda och en på Chalmers campus.

Projektets mål är att påskynda utvecklingen av tekniska lösningar samtidigt som det ska identifiera fördelar, hinder och potentiella affärsmodeller. Teknologin ses i slutändan som en viktig och nödvändig pusselbit för att möjliggöra lagring av förnybar el som har potential att revolutionera framtiden för elnäten över hela världen.

”Jag kan tänka mig en värld där tusentals elfordon, alla anslutna till elnätet, fungerar som en viktig del i ett helt förnybart energisystem,” tillägger Pehrson. ”Till exempel skulle en V2H-lösning kunna maximera lagringen av närproducerad grön energi och tillhandahålla reservkapacitet för perioder när efterfrågan är som störst. Det här är ett steg mot en värld där kol- och kärnkraftverk inte längre behövs.”

Att skapa hållbar mobilitet är en utmaning som saknar motstycke. Men även de svåraste pusslen har en lösning. Och ju fler bitar som vi lägger på plats, desto tydligare blir den färdiga bilden.

Relaterat

Elektrisk blomning på Auto Shanghai 2023

Det är inte alltid så lätt att levandegöra kreativa idéer. Och det kan vara ännu svårare att hålla dem vid liv. Med bara några få veckor på sig att odla en blomsteräng i en steril mässhall hade våra team en ordentlig utmaning framför sig. Så här gjorde de för att lyckas.