Polestars hållbarhetsrapport för 2021

Ansvarighet är allt. Vi behöver hålla varandra ansvariga för att kunna motverka de alltmer vanliga förekomsterna av greenwashing, greenhushing och alla andra trenduttryck som används för att beskriva en brist på transparens inom hållbarhetsarbete. Framgångar och misslyckanden måste kommuniceras. Frågor behöver ställas och svar behöver utkrävas. Vi behöver bra data om precis vad det är vi gör och vad vi har kvar att göra. Och när vi utkräver de här sakerna från andra kan vi inte utelämna oss själva.

Det är den självklara informationskällan för någon som verkligen vill veta vilka åtgärder ett företag gör när det gäller hållbarhet.
Fredrika Klarén

Av den anledningen har vi precis släppt vår hållbarhetsrapport.

Rapporten, som släpps som en detaljstudiekomponent av vår årsredovisning, är mer än bara en lång lista med initiativ. Den beskriver ingående de olika områden och discipliner som faller under kategorin hållbarhet, arbetet som görs inom desamma, framstegen som görs och de uppgifter som återstår.

Initiativ som PolestarProjekt0, vårt samarbete with Exponential Roadmap Initiative, vårt deltagande i COP26, our produktmärkningsprogram och våra LCA-rapporterbeskrivs ingående. Vårt bidrag till Agenda 2030behandlas. Utsläpp av växthusgaser specificeras. Energianvändning i våra tillverkningsanläggningarsom Chengdu och Taizhou rapporteras. Och planerade samarbeten och mål för att öka cirkularitetsammanfattas.

Det är en noggrann redogörelse för den komplexitet som det innebär att göra en biltillverkare (en dedikerad elbilstillverkare, dessutom) mer hållbar. Klimatberäkningar visas upp, och likaså den metodologi som använts för att genomföra dem. Vår hållbarhetsagenda sammanfattas. Våra åtgärder inom hållbarhetens fyra pelare (klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkludering) beskrivs. Inget utelämnas, döljs eller ändras på något sätt.

”Hållbarhetsrapporten ska inte gömmas undan och bara läsas av analytiker eller hållbarhetsentusiaster”, säger Polestars hållbarhetschef Fredrika Klarén. ”Det är den självklara informationskällan för någon som verkligen vill veta vilka åtgärder ett företag gör när det gäller hållbarhet”.

Ansvarighet är av största vikt när vi vill nå ökad hållbarhet. Hållbarhetsrapporten är en nyckelingrediens när vi vill ställa oss själva till svars. Och även om den inte är den enda i sitt slag ser vi fram emot den dagen när den har flera andra rapporter som sällskap.

Relaterat

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre avtryck – hur Polestar 3 förändrar vårt sätt att se på SUV

Det är knappast förvånande att man ser SUV:ar lite överallt. Det är en av världens populäraste bilmodeller, och den har många fördelar. Den är mångsidig och praktisk nog för att du både ska kunna skjutsa barnen till fotbollsträningen och ta dig uppför branta bergspass i Centralasien. Ett stort, praktiskt och säkert fordon passar för alla platser, destinationer och användningsområden. Men populariteten har sitt pris: världens favoritbil är nämligen också en av de största bovarna när det gäller koldioxidutsläpp.