Vi närmar oss klimatneutralitet

Vi har satsat helhjärtat från första början, med ambitionen att skapa en klimatneutral framtid och inleda en ny era av hållbar elektrisk prestanda. Men djärva tillkännagivanden kräver exakta definitioner. Utan klart definierade mål är det som att jaga skatten vid regnbågens slut. Därför avstår vi från luddiga påståenden, och går i stället i spetsen för ökad transparens i hela fordonsbranschen.

Artistic, blurry picture of a Polestar 2.

Klimatneutralitet uppnås genom nettonollutsläpp av växthusgaser, där utsläppen balanseras genom bortskaffande eller elimineras helt. Denna övergång är nödvändig om vi ska kunna eliminera fordonsbranschens utsläpp och skapa nya möjligheter.

Därför satsar Polestar på klimatneutralitet.

Vi är emellertid inte det första bilmärket som förbinder sig att eliminera sina utsläpp. På senare tid har vi sett en mängd tillkännagivanden om koldioxidneutralitet, och företagen har stått på rad för att förkunna sina klimatambitioner. Även om detta är fantastiskt i teorin är verkligheten sällan så enkel.

Det råder fortfarande stor osäkerhet om vad som utgör trovärdiga nettonollmål, vilket bereder vägen för gröna men vaga löften. Vissa företag räknar t.ex. in klimatkompenserande åtgärder såsom trädplantering eller investeringar i förnybar energi. Vi håller visserligen med om att klimatkompensering genom tredje part* kan behöva användas som en sista utväg för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser och att det är en lösning som kommer att vara nödvändig i framtiden. Det råder emellertid delade meningar om de aktuella alternativen, och det verkar inte som att de ger de utlovade effekterna.

Ännu mer oroväckande är att samma företag som ställer upp ambitiösa mål fortsätter både att investera i traditionell teknik för förbränningsmotorer och att tillverka bilar med sådana motorer. Det pågår samtidigt som vetenskapsmän gång på gång framhåller att vi snabbt måste minska utsläppen efter 2020 om vi inte ska förbruka hela vårt återstående utsläppsutrymme och omöjliggöra nettonollutsläpp fram till år 2050.

Vi har fått nog av grönmålning och bländverk.

Så när vi säger att vi arbetar för klimatneutralitet inbegriper det ett verkligt åtagande om att minska våra växthusgasutsläpp i linje med 1,5-gradersmålet (snarare än 2-gradersmålet) och att tillämpa metoder som bygger på vetenskap för att nå vårt mål. Tills vi kan konstatera att det finns lösningar med tillförlitliga resultat betraktar vi klimatkompensering som en sista utväg för att uppnå klimatneutralitet. Vårt huvudfokus ligger i stället på att i möjligaste mån minska våra utsläpp, antingen direkt eller indirekt. Det innebär att alla delar av vår värdekedja, inklusive leverantörer och återförsäljare, är inriktade på att uppnå de mål vi satt upp utan att använda klimatkompensering.

Genom att använda innovativa och cirkulära material, samarbeta med leverantörer som kan förse oss med förnybar energi och eliminera utsläpp i vår leveranskedja tar vi konkreta steg mot målet.

Polestar har en ambitiös strategi.  Vi vill överge den traditionella fordonsbranschens vaga, icke-transparenta utfästelser för att i stället hitta nya möjligheter och tänkesätt som kan påskynda omställningen till klimatneutralitet.

Vi är inte ute efter att jaga skatten vid regnbågens slut. Vi har konkreta planer. Och vi kommer allt närmare vårt mål.

* Klimatkompensering genom tredje part är en process där växthusgasutsläpp kompenseras genom att möjliggöra utsläppsminskningar någon annanstans, som inte kunde ha förverkligats utan medel från klimatkompenseringsprogrammet.

Relaterat

Polestar 4: everything you need to know

Äntligen här. Följ med vår designchef, Maximilian Missoni, när han presenterar sina favoritegenskaper – som gör Polestar 4 till en ny typ av SUV-coupé.