Entusiastiskt samarbete mellan Pangaia och Polestar

PANGAIA är ett materialteknikföretag som skapar problemlösande innovationer i form av högkvalitativa livsstilsprodukter. Deras mission är att omdana modeindustrin genom att inspirera och accelerera förändringar mot en positiv framtid för jorden.

Modelling Pangaia clothes in industrial area.
Teknik och natur i harmoni

PANGAIA grundades 2019 med målet att revolutionera modevärlden. De strävar efter att skapa en miljövänlig affärsmodell som levererar positiva nettoresultat för planeten, samtidigt som den löser några av modebranschens största utmaningar. PANGAIA använder vetenskapsbaserade tekniker för att skapa bättre lösningar genom att nyttja naturens ändlösa möjligheter och rikedom.

PANGAIA arbetar kontinuerligt med att sprida sina lösningar på de problem som modeindustrin står inför och göra dem allmänt tillgängliga. Det är tron på att det går att skapa något positivt genom att ta mindre och ge mer som driver dem. En av modeindustrins utmaningar som PANGAIA tagit sig an är användningen av dun i vinterjackor.

De traditionella valen för värmeisolerande material i ytterkläder är antingen syntetfyllning, dvs. polyester som är gjort av ändliga fossila resurser, eller fågelfjädrar som utvinns med föråldrade metoder som orsakar onödigt lidande för djuren.

PANGAIA har utvecklat ett biobaserat alternativ till dun som är tillverkat av vilda blommor, en biopolymer och en aerogel.

Models in Pangaia clothing.
Transparens som katalysator för förändring

Via avsnittet Science and Impact Hub på deras webbplats försöker PANGAIA utbilda, inspirera och bygga upp en krets av välinformerade och medvetna kunder.

På liknande sätt som Polestars LCA-rapporter publicerar PANGAIA en årlig Science & Impact Report (Vetenskaps- och påverkansrapport) som ger insyn i PANGAIAs framsteg, utmaningar och förbättringsområden. Detta för att föregå med gott exempel inom modebranschen.

Models in Pangaia clothing.
Samarbete för förändring

Polestar och PANGAIA har en naturlig koppling som reflekteras i ett gemensamt engagemang för innovation, design och att främja en positiv påverkan på naturen och människors liv genom hela leveranskedjan. Båda företagen ser positivt på framtiden och tror att hållbara metoder inte bara kommer att utvecklas och tillämpas utan bli standard.

PANGAIAs filosofi är inriktad på samarbete. "Vi vet att vi inte ensamma kan åstadkomma den nödvändiga förändringen, så vi har samarbetat med ett antal partner och frivilligorganisationer för att främja hållbara, etiska arbetssätt. Vi tar vårt eget ansvar och lär oss från experter inom branschen.

Ett av många exempel på detta är PANGAIAs  samarbete med Nativa™. Ullindustrin har länge plågats av problem med hållbarhet och djurskydd. I samarbete med Nativa™, ett av världens mest avancerade varumärken för 100 % spårbar merinoull, har PANGAIA tagit fram en klädkollektion tillverkad av NATIVARegen™. Den högkvalitativa merinoullen produceras på ett sätt som återställer naturen, ger lokala fårbönder möjlighet att försörja sig samtidigt som gott djurskydd garanteras. Med fullständig spårbarhet genom hela leveranskedjan från gården till färdig produkt säkerställs också att alla metoder är helt transparenta.

Dessutom har PANGAIA investerat i fåruppfödning i Uruguay genom att utföra jordförbättring och åtgärda problemet med koldioxidutsläpp som är förknippade med betande djur. Genom partnerskap med gårdar som prioriterar djurskydd, miljöbevarande åtgärder och stöd till det lokala samhället strävar de efter att påverka både planet och människor positivt.

Models in Pangaia clothing.
Framtiden

Även om de erkänner att de skakar om sin bransch är PANGAIAs mål att samarbeta för en positiv framtid genom att driva fram storskaliga förändringar. Detta arbete sträcker sig längre än till deras egna produkter, och de arbetar aktivt tillsammans med partner inom branschen och frivilligorganisationer för att främja ansvarsfulla metoder. PANGAIAs B2B-avdelning erbjuder omfattande tjänster och erbjuder miljövänliga och etiska material och lösningar för att accelerera införandet av hållbara metoder i hela modebranschen.

PANGAIA utmärker sig inom en bransch som ofta kritiseras för sin negativa miljöpåverkan. Samarbetet med Polestar är ett tillfälle att inspirera förändring och skapa en dominoeffekt där andra aktörer i branschen ansluter sig till rörelsen mot en positiv, miljövänlig framtid.

Relaterat

Att filma ett halvmaraton med den bakåtriktade kameran hos Polestar 4

Relationen mellan kamera och idrottare är stark och viktig när sporthändelser dokumenteras och förevigas tack vare kameralinsen. Förra veckan adderade Polestar ytterligare ett kapitel till historien i detta nära förhållande.