Bethany Martin arbetar mot könsskevhet inom bildesign

Idag är det Internationella kvinnodagen och årets tema är ”Inspirera till inkludering”. Bethany Martin jobbar som Ergonomics Attribute Lead på Polestar och brinner för att se till att alla (och då menar vi alla) ska kunna använda våra bilar utan problem.

Bethany Martin standing next to a Polestar 5 prototype, smiling at the camera.

Vi tillbringar allt mer tid i våra bilar. I USA kör folk till exempel 100 minuter om dagen i genomsnitt. Och när man sitter bakom ratten i närmare 12 timmar i veckan är det inte så konstigt om man vill ha det bekvämt. Enligt en ny studie är körkomforten en av de viktigaste faktorerna för dem som funderar på att köpa en ny bil. Som tur är har vi Bethany Martin – expert på både komfort och forskning – på vår sida.

Bethanys jobb går ut på att studera hur människor passar in i, och interagerar med, våra kommande modeller, så att alla som vill använda en Polestar ska kunna göra det (och då på ett bekvämt sätt). Hennes arbete sträcker sig över avdelningsgränserna; hon arbetar med både våra ingenjörer och våra designer för att skapa en bil som är så ergonomisk som möjligt.

Vi slog oss ner med Bethany för att diskutera vikten av mångfald bland försökspersoner, varför justerbarhet är så centralt och den roll som inkludering spelar i ett företags framgång.

A close up of Bethany typing on a computer
A overlook of Bethany working in the Mira office.

Hur kom det sig att du hamnade i bilbranschen?

Efter att ha pluggat humanbiologi på universitetet i Glasgow (vilket jag älskade) visste jag inte riktigt vad jag ville göra. En bekant som jobbade för Aston Martin föreslog att jag skulle söka jobb som ergonom hos dem, vilket ledde till en praktikplats. I och med praktiken fick jag in en fot hos det företaget, och jag fick så småningom också en fast tjänst på samma ställe. Det var dessutom en fördel att jag började arbeta samtidigt som jag studerade: genom det fick jag inte bara teoretisk, utan även praktisk, erfarenhet av ergonomiska utmaningar.

Efter sju år hos Aston Martin hörde en rekryterare av sig med ett spännande erbjudande. Jag kände mig redo för en förändring, och det var så jag hamnade hos Polestar.

Vilken roll har ergonomin traditionellt spelat i bildesign, och hur ser det ut idag?

Ergonomin är viktig i många sammanhang när det gäller bildesign, och ofta krävs det samarbete mellan många personer från olika områden, till exempel människa–dator-interaktion, sätesdesign och montering. Många av dessa traditionella fokusområden är fortfarande viktiga, men med tillkomsten av ny teknik kommer saker och ting att förändras. En effekt av det är att det kommer att bli viktigare att göra ergonomiska tester för att studera de olika funktionernas inverkan på de personer som använder bilen. 

An old photography of Bethany as a child, riding a toy-car.
Inom ergonomin är det de små detaljerna som räknas.
Bethany Martin, Ergonomics Attribute Lead hos Polestar

Hur går dina tester till?

Jag gör både digitala och fysiska tester. En del av dem använder jag för att samla in objektiva resultat, medan andra är bra för att få fram subjektiva resultat. När jag jobbar digitalt använder jag simuleringsprogram för att skapa exempel på potentiella användare med olika kroppsform och längd. Sedan använder jag de digitala "användarna" för att testa olika sittställningar och bedöma saker som kupéutrymme osv. Det är det snabbaste och enklaste sättet att göra ett ergonomiskt test.

Så snart som jag får tillgång till en prototypbil går jag vidare till att göra tester i verkligheten. Jag rekryterar både manliga och kvinnliga deltagare av olika längd och med olika åsikter om bilkörning. Under testerna samlar jag in deltagarnas subjektiva intryck för att kontrollera om deras åsikter om bilen stämmer överens med våra förväntningar.

Vad undersöker du i dina tester?

När jag började jobba hos Polestar sysslade jag mest med sittställningar och kontaktpunkter inne i bilen. Senare började jag att förfina designdetaljer för att skapa ökad komfort och användarvänlighet, främst genom fysiska tester med en modellbil i naturlig skala.

Hur viktigt är det med mångfald bland testdeltagarna?

Det är extremt viktigt. En gång gjorde vi ett test där alla deltagare var relativt långa, men vi kunde inte hitta några kvinnliga deltagare som var kortare än 160 cm, vilket ju är en lika viktig grupp att studera. Vi blev tvungna att komplettera testet med den här gruppen i efterhand, för att vara säkra på att täcka in allt av vikt. Testerna gick jättebra, och den här gruppen lade märke till saker som en manlig testdeltagare kanske aldrig hade tänkt på.

Hur försöker du motverka könsskevhet i dina tester?

Inom teamet för fordonsintegration och ergonomi tänker vi alltid på det här. Vi vet att våra potentiella kunder är väldigt olika när det gäller kroppsform och storlek.

Vi försöker till exempel ta hänsyn till kortare personer, eftersom vi då inkluderar fler kvinnor. Jag försöker även ta hänsyn till andra detaljer, som att vissa användare har längre naglar, för att se hur det påverkar vilka knappar och handtag man kan använda. Ett annat exempel är att kortare kvinnor kanske inte kan använda armstöden. Då undersöker jag om det utgör ett problem i relation till andra funktioner, och så vidare.

Inom ergonomin är det de små detaljerna som räknas.   

Two women in the Polestar 5 prototype, smiling.

Kan du ge oss ett exempel på könsskevhet inom bildesign?

För inte särskilt länge sedan var det vanligt att kvinnor behövde extra hjälpmedel eller en kudde bakom ryggen för att kunna nå pedalerna. Det var oftare fallet med lyxigare bilar, där särskilt kvinnor måste ändra sin sittställning på det sättet för att kunna nå pedalerna och köra bilen, vilket är rätt farligt.

Våra tester med både kvinnliga och manliga deltagare har visat att det är viktigt att sätena kan ställas in för att passa ett brett spektrum av potentiella förare. Eftersom kvinnor ofta är kortare och mer finlemmade innebär möjligheten att kunna ställa in sätet i både fram- och bakled och i uppåt- och nedåtled att även kvinnliga ägare kan hitta en bekväm sittställning där de kan nå pedalerna och ratten utan problem och ha god uppsikt över området utanför bilen.

Våra bilar fungerar bra för kortare personer, och vi försöker se till att sätena har ett tillräckligt inställningsspann för att alla ska kunna köra bilen på ett säkert sätt.

Går det att designa en bil som är bekväm för alla?

Ja, även om det finns vissa utmaningar för designteamet när det gäller bilens fysiska form och komponenter. Därför är det viktigt att saker och ting går att justera så att det går att använda bilen på ett bekvämt sätt. Det vore naivt att anta att man kan skapa en enda design som passar hela befolkningen perfekt. Men om man kan göra vissa komponenter justerbara så är det mer troligt att man kan ge kunderna det de vill ha. Nu för tiden tar man allt större hänsyn till tillgängligheten när man utformar produkter, och för vår del innebär det att fler får möjlighet att använda våra bilar.

Årets Internationella kvinnodag har temat "Inspirera till inkludering". Hur påverkar detta dig och ditt arbete?

Det är ett intressant tema som kan tolkas på några olika sätt. I mitt jobb är det otroligt viktigt att inkludera ägare, förare och passagerare av olika kön och från olika befolkningsgrupper, så att vi kan utforma bilen på ett sätt som tar hänsyn till så många aspekter som möjligt. Det är viktigt att försäkra sig om att alla som arbetar med att ta fram en ny modell förstår den variation som finns bland användarna och utformar bilen i enlighet med detta.

Jag skulle säga att alla som jobbar hos Polestar är väldigt framåttänkande. Vi gör vårt yttersta för att undvika förutfattade meningar som kan göra så att designen bara anpassas till en viss befolkningsgrupp. Det gör mitt arbete betydligt enklare, och jag är verkligen glad att jag inte behöver anstränga mig för att övertyga teamet om hur viktigt det är.

Den här företagskulturen kan bero på många olika saker, men en sak som jag särskilt tänker på är Polestars starka engagemang för transparens. Gamla sätt att tänka premieras inte här. I stället lägger man tonvikten på de positiva förändringar som vi kan driva fram inom branschen, både när det gäller fordonsdesign och affärskultur. Det finns en stark vilja inom Polestar att verka för inkludering, som ses som en avgörande faktor för företagets framgång.

Relaterat

Polestar 3 under large green Nvidia screen

Polestar 3 visar upp den senaste tekniken för bilar på NVIDIA GTC

NVIDIA:s värdering har nyligen gått om alla utom en av techgiganterna i MAMAA-gruppen. Det här är troligtvis ett av de största techbolagen du aldrig har hört talas om. Men deras teknik finns överallt, inklusive i Polestar 3. Tidigare under månaden deltog vi i NVIDIA:s globala utvecklarkonferens för att hjälpa dem att visa upp framtiden inom avancerad AI, bilteknik och säkrare körning.