KOJA

KOJA är en minimalistisk byggnad gjord av hållbara material som ger en omslutande naturupplevelse.

En bild på trädhuset KOJA sett snett nedifrån i en björk- och granskog.
De flesta formgivare ser på design ur ett användarperspektiv. Jag ser även på saker och ting med miljön i åtanke.
Kristian Talvitie

Kristian Talvitie anser att vi har ett ansvar gentemot framtida generationer och vår planet, samtidigt som vi måste inse att vi själva inte kommer att överleva om vi inte tar bättre hand om miljön. Han bestämde sig därför för att skapa något som var både angeläget och realistiskt. Något som får besökarna att tänka på sin lokala miljö och hur de lever i den. Att helt enkelt väcka en vilja att agera för att stoppa den allt värre nödsituation som klimatkrisen utgör.

KOJA är ett svar på "framsteg", som var temat för 2021 års Polestar Design Contest. Tanken är att KOJA ska främja samhällsutveckling och samtidigt erbjuda möjliga lösningar på dagens problem, till exempel klimatproblemet. KOJA är byggd av hållbara material som trä och ull och fångar in både Polestars designspråk och våra hållbarhetsvärden, samtidigt som den symboliserar en omställning, både när det gäller hur vi använder material och hur vi definierar utrymmen.

Juryn för 2021 Polestar Design Contest blev tillräckligt imponerad för att ge KOJA ett hedersomnämnande. Och vi blev tillräckligt imponerade för att förverkliga idén.

KOJA monterades upp i Fiskars, ett konst- och formgivningscentrum i sydvästra Finland, och är det första bidraget till Polestar Design Contest som förverkligas i skala 1:1. Den tar form i samband med Fiskars Village Art & Design Biennale. Biennalen är en "jämlik temaplattform som fungerar som en mötesplats mellan tillverkare och entusiaster" och är därför den naturliga bakgrunden för Kristian Talvities banbrytande design.

01/06

The exterior of KOJA.

"Det är fantastiskt att se hur väl KOJA förkroppsligar våra varumärkesvärden", säger Martin Österberg, marknadsföringsansvarig för Polestar Finland. "KOJA är så vacker i all sin enkelhet, och det faktum att den är byggd av lokalt inköpt granvirke lyfter verkligen fram vårt hållbarhetsfokus."

"Vi tycker att vi har hittat den perfekta platsen för KOJA här på biennalen", fortsätter Martin Österberg, och syftar både på evenemangets designfokus och på att KOJA inte är det enda mikroutrymmet i området. Biennalens utställning "Hus av arkitekter" visar upp "hängmattan" av AS LL TK och Aalto trästudios "Kore", tillsammans med andra ekologiska minihus som alla visar att små utrymmen kan ha mycket stora effekter i kampen mot klimatkrisen.

Och när Fiskars gator och genomfartsleder blir för trånga för Polestar 2 finns alltid den elektriska skotern Makka Polestar edition by CAKE till hands ‒ mobilitet med nollutsläpp på två hjul i stället för fyra.

Ett ord som redan har en gemensam definition på flera språk, från "koja" på svenska och "koje" på tyska till det japanska "こや" (ja, samma uttal) har just fått en ny innebörd. Nu handlar "koja" även om att återspegla vad "gå ut i naturen" egentligen handlar om. Att minimera material- och energianvändningen för att maximera upplevelsen. En ny definition av vad en Polestar kan vara. Och ett sätt att främja framsteg och förändringar, särskilt på miljöområdet.

Relaterat

Min backningsduell med en före detta rallymästare

Två förare. En isbana. Polestar 4. Och en kappkörning, baklänges.