Besläktade själar: Circulor

Circulor är ett företag som med hjälp av blockchain-teknik spårar material och hjälper företag att åstadkomma mer hållbara och transparenta leveranskedjor. Vi pratade med Circulors vd och medgrundare Doug Johnson-Poensgen om spårbarhet som tjänst, om att säkerställa ansvarsfull materialförsörjning, och om den livscykelanalysrapport (LCA) som Polestar har publicerat.

Kan du presentera dig själv helt kort?

Jag heter Doug Johnson-Poensgen och är Circulors medgrundare och vd. Vi arbetar med spårbarhet i industriella leveranskedjor. Själv har jag arbetat ungefär 30 år inom olika industrisektorer, där det gemensamma temat har varit digital innovation och it-tjänster inriktade på olika typer av affärsuppgifter, vilket är precis det som Circulor sysslar med.

Hur blev Circulor till?

Under 2016–2017 började min medgrundare och jag fundera över hur exempelvis blockchain-teknik skulle kunna förändra företagens verksamhet.

Vi insåg att vi ville fokusera vår innovation på företag, inte konsumenter. För material som kobolt och glimmer råder redan en brist på symmetri i leveranskedjorna. Småskaliga kvalitetsrevisorer över hela världen övervakar de ansvarsfulla materialförsörjningsambitioner som många stora fordonstillverkare har. Vi kom fram till att det var ett område som vi ville inrikta oss på.

Vad är helt kort Circulors affärsfilosofi?

Vi försöker hjälpa företag att förbättra sina affärsprocesser. Detta innebär mer ansvarstagande företag som eftersträvar bättre hållbarhet, och leverantörer av tekniktjänster som stöder dessa hållbarhetsmål. Vi kan inte själva leverera bättre hållbarhet, men vi kan vara en viktig aktör som bidrar till att förverkliga detta.

Ni erbjuder spårbarhet som tjänst; kan du berätta mer om det?

Spårbarhet innebär att följa materialflödet i en leveranskedja. Det finns två huvudsakliga spårbarhetskategorier.

Den första kategorin är spårbarhet i produktionen. Den ska bekräfta att material, exempelvis kobolt, utvinns på ett ansvarsfullt sätt. Den ska även innefatta spårning av vissa egenskaper i en leveranskedja, till exempel den mängd koldioxid som släpps ut vid tillverkning av komponenter som så småningom kommer att ingå i delar i en bil.

Den andra kategorin är kommersiell spårbarhet, vilket avser produkters äkthet. Det kan exempelvis innebära fordonsdelars äkthet; man ska kunna spåra delen till tillverkaren och delens slutliga användning. Ett exempel är att ett batteripakets plats och skick ska kunna fastställas när batteriet är uttjänt.

Spårbarhet som tjänst är processen att kartlägga en leveranskedja, genomföra en lösning för kedjans olika parter och samla in data och analysera insikter som vi därefter gör tillgängliga för våra kunder.

 Vad var ditt första intryck av Polestar?

Polestar beskrevs som nykomlingen, utmanaren som vill skaka om bilindustrin. Det faktum att Polestar publicerade sin bedömningsmetod baserad på produktens hela livscykel för Polestar 2 är banbrytande. Det har aldrig tidigare gjorts av en biltillverkare, och är ett tydligt tecken på att företaget har ambitiösa målsättningar.

Ni samarbetar för närvarande med Polestar kring spårbarhet för kobolt. Planerar ni att utvidga detta samarbete till spårbarhet av andra material i framtiden?

Det finns en lång lista med material som är problematiska, antingen när det gäller miljöpåverkan eller människorättsliga överväganden, och vi har börjat arbeta med den här listan tillsammans med Polestar.

Litium är ett av de material som används i batterier och ett material som förknippas med miljöproblem, speciellt på platser såsom Atacamaöknen. Sällsynta jordartsmetaller förknippas ofta med bristande mänskliga rättigheter. Koldioxidutsläppen från aluminiumframställning är enorma, men vi börjar trots allt se en liten men ökande omställning till mer miljövänlig aluminium. Även material som nickel som är helt oumbärligt vid batteritillverkning, och som även används vid ståltillverkning, finns med på listan.

Vilken är den största utmaningen med att uppnå spårbarhet i en leveranskedja?

Den största utmaningen är att leveranskedjor inte är vana vid transparens. Ingen vill avslöja vilka leverantörer man har. Tekniken kan dock bidra till viss del i det här sammanhanget. Företagen kan delge information som kan styrka eller vederlägga att de agerar på ett korrekt sätt, utan att nödvändigtvis avslöja all information som ligger till grund för den slutsatsen.

* ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) är en uppsättning bestämmelser som företag kan använda när de granskar potentiella investerare. Miljökriterier innefattar hållbarhetsmål. Samhällsansvar avser arbetstagares rättigheter och säkerhet. Bolagsstyrning omfattar ett företags ledning, beskattning och politiska engagemang.

Är det annorlunda att arbeta med företag i fordonsindustrin jämfört med andra industrier? Är ESG vanligare eller ovanligare i andra branscher? Upplever du att situationen håller på att förändras, och i så fall på vilket sätt?

Fordonsindustrin ligger före. Tidigare i år arbetade vi några månader med Boeings första teknikfokuserade program, som är inriktat på hållbarhet. Företaget insåg att den typ av hållbarhetstänkande som finns inom fordonsindustrin även kommer att bli nödvändigt inom flygindustrin.

Jag tror att ett av de viktigaste incitamenten för denna utveckling är den ökande medvetenheten hos institutionella investerare om ESG*-frågornas betydelse, och en önskan om åtgärder som gör skillnad.

Under de senaste åren har de flesta varumärken publicerat ESG-rapporter som alla ser väldigt eleganta och trevliga ut, men hur mycket substans har de vidtagna åtgärderna? Jag tror att stora institutionella investerare kommer börja kräva liknande grader av öppenhet, och kanske kan det bidra till att lösningar som våra accepteras snabbare.

På Circulors webbplats nämns att ni "säkerställer ansvarsfull materialförsörjning". Hur går ni tillväga för att åstadkomma detta?

Det vi gör är att skapa en digital tvilling för en fysisk råvara vid källan och registrera olika egenskaper, inte bara för materialet utan även för de aktörer som är involverade i registrering av materialet. Ingen teknik kan emellertid helt ersätta noggrann genomgång på plats. Den fysiska platsen måste fortfarande inspekteras. Visselblåsare krävs fortfarande. När vi har en tillförlitlig digital tvilling för en råvara vid källan (vilket i vårt fall innefattar saker som ansiktsigenkänning och GPS-positioner) försöker vi skapa en digital tråd som följer materialets flöde genom hela leveranskedjan.

Några avslutande tankar?

Med tanke på Polestars ambition att vara en genuint hållbar biltillverkare känner jag mig verkligt inspirerad att fortsätta arbeta med Polestar. Det känns mycket spännande, och jag ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans. 

Relaterat

Rendered image of Polestar 4 interior with imagines planets outside

Hur vi får plats med solsystemet i Polestar 4

Vårt solsystem består av solen, åtta planeter, fem dvärgplaneter, månar, asteroider, kometer och diverse andra små himlakroppar. Denna del av Vintergatan har länge fångat människans fantasi och längtan att utforska. Men i stället för att ta Polestar 4 ut i rymden så tog vi rymden till Polestar 4.