Grön laddning: så når elbilen sin fulla potential

Energi kan ta en mängd olika former. Termisk. Strålning. Negativ eller positiv (leve optimismen). Samma sak gäller energin som lagras i en elbils batteri. Den kan vara grön. Eller inte. Det beror helt på hur du laddar bilen.

En betydelsefull insats för miljön som du kan göra som konsument är att exempelvis byta ut bensinbilen mot en elbil. Oavsett på vilket sätt du laddar den. Men trots detta är det viktigt att säkerställa att elbilar kan nå sin fulla potential. 

Elbilars koldioxidutsläpp skapas, i likhet med de flesta andra produkter, främst i tillverkningsfasen. Även om Polestar 2:s koldioxidutsläpp är lägre, oavsett hur du laddar den, än en jämförbar bil med förbränningsmotor (ICE), bibehåller en elbils koldioxidutsläpp en hög nivå under hela användningsfasen om vi laddar den med energi från fossila bränslen, som kol eller olja. Men om bilen däremot laddas med miljövänlig el upphör koldioxidavtrycket öka under bilens användningsfas – något en bil med förbränningsmotor aldrig kan åstadkomma. 

Det är tydligt att miljövänliga åtgärder är rätt väg att gå.

Men det kan vara betydligt svårare än man tror att bli mer miljövänlig.

En ny undersökning avslöjar att marknaden för elbilsladdning inte är tillräckligt transparent, och att endast en liten procentandel av världens laddningsstationer använder energi från förnybara energikällor. Andelen miljövänlig energi i ett lands laddningsinfrastruktur kan till och med vara lägre än landets totala energimix med avseende på tillgängliga energikällor. 

Vad innebär detta i praktiken? Det innebär att elbilsägare som laddar batteriet vid publika laddstationer kanske inte kör så utsläppsfritt som de tror.

Lösningen är (spoilervarning) transparens. Om konsumenterna ska välja med plånboken och bidra till att skapa en rörelse för verkliga klimatåtgärder måste laddningsleverantörerna vara transparenta när det gäller den energi som de levererar till nätet. Utan transparens rår vi inte på den verkliga fienden: klimatförändringen.

Det finns många typer av energi. Elastisk. Kemisk. Gravitation. Men bara miljövänlig energi kan möjliggöra en framtid med klimatneutral mobilitet.

Relaterat

Att prestera när det gäller med Sarah Sjöström och Armand Duplantis

Armand ”Mondo” Duplantis är bäst genom tiderna i stavhopp, han har vunnit alla titlar som går att vinna och är världsrekordhållare med 6,22. Sarah Sjöström har blivit utsedd till världens bästa simmare, med fyra världsrekord och totalt 89 mästerskapsmedaljer. Båda kör den helt elektriska Polestar 2.