Hållbarhet börjar med rätt råvaror

När man stöter på svårigheter får man ofta rådet att gå till botten med problemet. När det gäller återvinning och hållbarhet gäller samma princip. Klimatförändringarna kan inte stoppas med improviserade lösningar. I stället krävs en omställning av hela tillverkningsprocessen, från början till slut. Utgångspunkten för våra bilar är råvarorna. Det är där vi måste påbörja vår resa mot verklig hållbarhet.

Polestar sustainable materials
Vi måste börja vår designprocess med att fundera över materialet, i stället för att välja material när designen redan är färdig.
Maria Uggla

När vi frågade vår färg- och materialchef Maria Uggla och färg- och materialdesignern Komal Singh om Polestars hållbarhetsarbete och hur vi kan bli ännu bättre hade de ett tydligt svar: i stället för att försöka få materialen att passa in i en befintlig design, måste vi utgå från hållbara material när vi skapar designen. "Vi måste börja vår designprocess med att fundera över materialet, i stället för att välja material när designen redan är färdig", säger Uggla.För att skapa design som är hållbar måste materialen i produkterna kunna återanvändas gång på gång. Därför måste vi utveckla ett system där materialen lånas och lämnas tillbaka när produkten är uttjänt. Man kan säga att hållbarhet handlar om att skapa produkter som efterliknar livscyklerna i naturen.När en design skapas brukar man fokusera på funktion och kvalitet och på vad det kostar att uppfylla kundernas krav. Tidigare har dessa faktorer ofta ansetts viktigare än att skapa en produkt som är hållbar från tillverkningsskedet till slutet av sin livscykel. Eftersom designen är det som ligger till grund för alla produkter måste vi skapa en designprocess där hållbarheten är det som väger tyngst. I stället för att hitta sätt att återvinna en produkt när den har blivit uttjänt, måste alla designer aktivt jobba med cirkularitet och fokusera på detta redan när de utformar produkten. "Man måste tänka på hela cykeln", säger Uggla.

01/02

The first sketches.

Det betyder att allt som hindrar återvinning bör designas bort ur tillverkningsskedet, så att produkten blir helt cirkulär. I stället för att använda avfall som utgångspunkt bör designen utgå från råvarorna. Då blir den viktigaste frågan i stället hur en viss råvara kan användas och utformas så att man säkert kan återvinna den flera gånger. Kanske väljer man då biologiskt nedbrytbara material som kan återgå till naturen efter användning, eller monomaterial, som är enklare att återvinna. Eller så kanske man konstruerar produkten på ett sätt som gör det enkelt att montera isär den inför återvinning.Trots att hållbarheten kommer först kan vi inte strunta i saker som kvalitet och slitstyrka när vi väljer material. När vi frågade om hur man väger dessa olika aspekter mot varandra var både Uggla och Singh tydliga med att det ena inte behöver utesluta det andra. "Jag tror den frågan kommer ur den traditionella synen på vad kvalitetsmaterial är", säger Singh. Våra designer har i uppgift att skapa nya, högkvalitativa produkter där lyx och kvalitet går hand i hand med hållbarhet. Det är inte alltid enkelt, men det kan fungera som en sporre och inspiration för arbetet. "Att se på allt som en råvara och ett oskrivet blad är det som gör jobbet så intressant", säger Singh entusiastiskt.Som ett elbilsföretag ligger det i vår natur att hela tiden sträva efter att skapa en mer hållbar produkt. Målet är att våra bilar ska vara klimatneutrala långt innan de lämnar fabriken. Uggla och Singh förklarar att fokus alltid ligger på utveckling, eftersom det som var rätt för tre år sedan kanske inte längre funkar. Att uppnå hållbarhet är en resa som präglas av ständig framåtsträvande, kontinuerligt lärande och öppenhet för nya idéer. Ett bra exempel på detta är de hållbarhetsuppdateringar som våra designer och ingenjörer tar fram. "När vi hittar en bättre lösning ser vi till att den tillämpas i de bilar som är i användning just nu", berättar Uggla.På Polestar tror vi att problem bäst åtgärdas vid roten. Därför har vi valt att börja med materialet: det är så vi blir hållbara. Från början till slut.

Relaterat

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre avtryck – hur Polestar 3 förändrar vårt sätt att se på SUV

Det är knappast förvånande att man ser SUV:ar lite överallt. Det är en av världens populäraste bilmodeller, och den har många fördelar. Den är mångsidig och praktisk nog för att du både ska kunna skjutsa barnen till fotbollsträningen och ta dig uppför branta bergspass i Centralasien. Ett stort, praktiskt och säkert fordon passar för alla platser, destinationer och användningsområden. Men populariteten har sitt pris: världens favoritbil är nämligen också en av de största bovarna när det gäller koldioxidutsläpp.