Digital innovation

Polestar befinner sig hela tiden i framkant. Vårt mål är att fungera som ledstjärna för bilbranschen, och vi försöker hela tiden flytta fram gränserna för vad som är möjligt. Man kan ju inte vara föregångare om man följer någon annan.

Hands by a laptop displaying the image of a Polestar.

Det är denna vilja att gå framåt som gör att vi ofta befinner oss på ny och outforskad mark. Och när man är först dit kan man själv välja hur man vill göra saker och ting. Från design till funktion och allt däremellan – om det inte redan finns så uppfinner vi det.

Det var på det sättet som vår kalkylator såg dagens ljus.

Den utvecklades av ett mångsidigt team av webbutvecklare och användarupplevelsedesigners från Yrgo Polytechnic sommaren 2019. Och den var svaret på en fråga som ännu inte hade ställts (men som med säkerhet börjat slå rot i mångas tankar): hur enkelt skulle det vara för mig att äga en elbil?

I kalkylatorn anger du uppgifter om dina körvanor: avstånd, hur ofta du använder bilen, vart du brukar köra osv. Sedan gör vår kalkylator något som skiljer sig från de flesta andra räckvidds- och laddningskalkylatorer.

Den visar fördelarna.

Bränslebesparingar, skattelättnader och utsläppsminskningar visas med hjälp av diagram. Genom expanderande cirklar, rörliga stapeldiagram och siffror som direkt anpassas till dina angivelser får du se hur du kan lätta både ditt samvete och trycket på din plånbok. Och hur en Polestar 2 är bra för oss alla, inte bara för användaren.

"Det ger en bild av fördelarna, visar effekterna på miljön, visar besparingarna, förmedlar många budskap", säger användarupplevelsedesignern Anders Nothzén. "Det talar till både känslorna och intellektet." Det är också ett ärligt och användarorienterat sätt att presentera informationen. "Den är personanpassad utifrån användarens egna uppgifter, kan nås online via flera kontaktpunkter och är inte incitamentbaserad", säger användarupplevelsedesignern Mauro Cilli.

En kalkylator som denna fanns inte tidigare. Så en grupp skickliga användarupplevelsedesigners och utvecklare slog sig ner i Kuben och uppfann den.

Relaterat

Rendered image of Polestar 4 interior with imagines planets outside

Hur vi får plats med solsystemet i Polestar 4

Vårt solsystem består av solen, åtta planeter, fem dvärgplaneter, månar, asteroider, kometer och diverse andra små himlakroppar. Denna del av Vintergatan har länge fångat människans fantasi och längtan att utforska. Men i stället för att ta Polestar 4 ut i rymden så tog vi rymden till Polestar 4.