Nyheter

Klarén klargör: transparens och spårbarhet

Hållbarhet i företagsvärlden innefattar många olika aspekter, från koldioxidutsläpp till inkludering och cirkularitet. För att få dem att fungera som en helhet måste vi först inse hur viktig ett specifikt verktyg är. Utan det skulle alla andra åtgärder vara otillräckliga.

Vi pratar om transparens. Att fokusera på transparens är ett kraftfullt verktyg eftersom det försäkrar oss om att våra insikter är tillförlitliga. Det kan motverka medveten taktik med korruption och rökridåer som används av företag, regeringar och organisationer över hela världen. Transparens kan också göra det möjligt för konsumenter att göra medvetna val.  

Därför är vi fast beslutna att bygga in bättre transparens i vår leveranskedja och vår verksamhet i stort, och på så vis göra det möjligt för oss att mäta våra framsteg och identifiera möjligheter med större precision. Genom att publicera livscykelanalysen (LCA) för Polestar 2 och använda oss av blockchain-spårbarhet och mätning av koldioxidekvivalenter har vi tagit stora steg i rätt riktning.

Polestars hållbarhetschef Fredrika Klarén klargör allt i filmen ovan.

Relaterat

Klarén klargör: designerns ansvar

I vårt arbete för en grönare framtid omfamnar vi miljövänliga lösningar som drar nytta av nya teknologier, processer och material. Och även om klimatåtgärder till stor del handlar om breda samarbeten tas några av de viktigaste besluten av designers, i början av processen.

Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: