• Handleiding
 • Videogalerij
 • Downloads
 • Software-updates

Commando's voor stembediening van Sensus Navigation

Diverse functies van het navigatiesysteem zijn te activeren met stemcommando's.
Druk op PS-1926-Voice control button op de rechter stuurknoppenset en zeg een van de volgende commando's:
 • "Navigatie" – Een navigatiedialoog starten en voorbeelden van commando's tonen.
 • "Breng me naar huis" – Voor begeleiding naar de Huis-locatie.
 • "Ga naar [stad]" – Een stad aangeven als bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar Rotterdam".
 • "Ga naar [Adres]" – Een adres aangeven als bestemming. Een adres moet uit een straat en plaats bestaan. Bijvoorbeeld "Rij naar Coolsingel 35, Rotterdam".
 • "Voeg kruispunt toe" – Een dialoog starten waar u twee straten moet aangeven. De bestemming is het punt waar de twee straten elkaar kruisen.
 • "Ga naar [Postcode]" – Een postcode aangeven als bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar 1 2 3 4 5".
 • "Ga naar [contact]" – Een adres uit het telefoonboek aangeven als bestemming. Bijvoorbeeld "Rij naar Robyn Smith".
 • "Zoek [POI-categorie]" – Om nuttige plaatsen (POI's) in de buurt te zoeken die binnen een bepaalde categorie vallen (zoals restaurants)1. Om een lijst te krijgen van de nuttige plaatsen langs de route kunt u "Langs de route" zeggen, wanneer de lijst met treffers verschijnt.
 • "Zoek [POI-categorie] in [stad]" – Om nuttige plaatsen (POI's) in een bepaalde categorie of plaats te zoeken. De lijst met treffers wordt gesorteerd op de afstand tot het centrum van de aangegeven plaats. Bijvoorbeeld "Zoek restaurant in Rotterdam".
 • "Zoek [POI-naam]". Bijvoorbeeld "Zoek Kralingse bos".
 • "Wijzig land/Wijzig staat2" – Het zoekgebied wijzigen voor navigatie.
 • "Toon favorieten" – De opgeslagen locaties op het bestuurdersdisplay tonen.
 • "Wis reisweg" – Alle in een reisplan opgeslagen deelbestemmingen en de eindbestemming wissen.
 • "Herhaal stembegeleiding" – De laatst uitgesproken aanwijzing herhalen.
 • "Schakel stembegeleiding uit" – De gesproken aanwijzingen uitschakelen.
 • "Schakel stembegeleiding in" – De uitgeschakelde gesproken aanwijzingen weer starten.
De volgende commando's zijn meestal te gebruiken, ongeacht situatie:
 • "Herhaal" – de laatst gegeven steminstructie van de actieve dialoog herhalen.
 • "Help" – een hulpdialoog starten. Het systeem antwoordt met commando's die in de actuele situatie gebruikt kunnen worden, een vraag of een voorbeeld.
 • U kunt de stembediening altijd beëindigen, of het systeem nu stil is of spreekt.
  • Zeg "Annuleer" – om de dialoog te beëindigen wanneer het systeem stil is.
  • Druk lang op PS-1926-Voice control button totdat u twee pieptonen hoort – om de dialoog te beëindigen wanneer het systeem spreekt.

Adressen

Bij het aangeven van een adres hanteert het navigatiesysteem standaard het vooraf ingestelde zoekgebied. Het is mogelijk om van zoekgebied te wisselen. Als het gekozen zoekgebied een andere taal hanteert dan de ingestelde systeemtaal, schakelt het systeem automatisch over op een andere spraakherkenningsmachine. Geef daarom het adres aan in de taal van het nieuwe zoekgebied.

 N.b.

Let erop dat u alleen adressen kunt zoeken in het land of in de deelstaat waarop het navigatiesysteem is ingesteld. Om adressen in een ander land of in een andere deelstaat te zoeken moet u eerst het zoekgebied aanpassen.
 1. 1 U kunt ervoor kiezen om een POI te bellen of deze aan te geven als bestemming.
 2. 2 In Europese landen wordt "land" gebruikt in plaats van "staat".