• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Navigatiesysteem activeren en deactiveren

Het navigatiesysteem wordt bij het openen van het bestuurdersportier automatisch geactiveerd en pas weer gedeactiveerd, wanneer de bestuurder uitstapt en de auto vergrendelt.

Navigatie activeren

PS-1926-Navigation-Homeview-home button
  1. PS-Icon circle 1Deelscherm voor navigatiesysteem
  2. PS-Icon circle 2Homeknop

Open de kaartweergave op het middendisplay door op het bovenste deelscherm (1) op het startscherm te tikken.

Als het deelscherm voor het navigatiesysteem niet op het middendisplay verschijnt, tik dan eenmaal kort op de homeknop (2) en vervolgens op het deelscherm voor het navigatiesysteem (1).

Daarna wordt de kaart van het actuele gebied weergegeven, waarop de auto wordt aangeduid met een blauwe driehoek.

PS-1926-Navigation-Icon launch fullscreen

Tik op dit symbool om de kaartweergave over de volle breedte van het middendisplay te bekijken.

 Waarschuwing

Denk aan het volgende:

  • Let op het verkeer op de weg en concentreer u vooral op het rijden.
  • Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig.
  • Afhankelijk van de wegomstandigheden als gevolg van het weer of het jaargetijde zijn bepaalde adviezen mogelijk minder op hun plaats.

Navigatie deactiveren

Het navigatiesysteem is niet uit te schakelen, maar blijft altijd op de achtergrond doorwerken. Het wordt pas uitgeschakeld wanneer u de auto verlaat en vergrendelt.

 N.b.

Het navigatiesysteem is ook met uitgeschakelde motor toegankelijk. Bij een te lage accuspanning wordt het systeem uitgeschakeld.