• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Symbolen en knoppen in navigatiesysteem

Op de kaart op het middendisplay verschijnen symbolen en kleuren voor verschillende wegen, wegtypes en referentiepunten in de buurt en langs de route. Links verschijnt een werkbalk met verschillende knoppen voor uiteenlopende instellingen.
PS-1926-Navigation - Cover inside
Symbolen en knoppen op de kaart
PS-Icon circle 1aankomsttijd of resterende reistijd
PS-Icon circle 2Afstand tot bestemming
PS-Icon circle 3Kompas/wisselen tussen noorden of rijrichting boven
PS-Icon circle 4Start
PS-Icon circle 5Bestemming/eindbestemming
PS-Icon circle 6Wisselen tussen kaartweergave in 2D en 3D
PS-Icon circle 7Met de kaart weer de auto volgen
PS-Icon circle 8 Nuttige plaats (POI1)
PS-Icon circle 9 Verkeersinformatie
PS-Icon circle 10Minimaliseert (gedetailleerd beeld) of maximaliseert (volledig scherm) de kaartweergave
PS-Icon circle 11Auto op de geplande route
PS-Icon circle 12Werkbalk minimaliseren
PS-Icon circle 13Actuele gesproken aanwijzing herhalen
PS-Icon circle 14Werkbalk minimaliseren
PS-Icon circle 15Omweg berekenen
PS-Icon circle 16Gesproken aanwijzingen tijdelijk Aan/Uit
PS-Icon circle 17Lijst met begeleidingspunten van reisplan weergeven
PS-Icon circle 18Bestemming/deelbestemming aangeven
PS-Icon circle 19Routebegeleiding annuleren
PS-Icon circle 20Lijst met nuttige plaatsen (POI1) en verkeersinformatie voor het reisplan weergeven
PS-Icon circle 21Volgende manoeuvre
PS-Icon circle 22Reisplan en alternatieve route
PS-Icon circle 23Bestemming/eindbestemming
  1. 1 Point of Interest