• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Sensus Navigation

Sensus Navigation is een op satellieten gebaseerd systeem voor verkeersinformatie en navigatie.

Het systeem begeleidt u naar een bestemming en geeft onderweg informatie zoals alternatieve routes bij ongevallen en wegwerkzaamheden.

Het is mogelijk een reisplan op te stellen, nuttige plaatsen (POI1) langs de route te zoeken, eigen locaties op te slaan e.d.

Het systeem toont de exacte positie van de auto en kan u, als u verkeerd mocht rijden, naar de bestemming begeleiden.

Los van het praktische nut kan Sensus Navigation ook bijdragen aan een beter milieu doordat u dankzij het systeem gemakkelijker op uw bestemming aankomt en doordat op basis van uw instellingen de beste route wordt gekozen.

  1. 1 Point of Interest