Säkerhet

Säkerhet har alltid funnits i Polestars DNA. Självklart är det även fallet med Polestar 4. Den har säkerhetsfunktioner både för förare och passagerare, och toppmoderna system för förarstöd och krockskydd.

White car chassi, black interior against yellow background

Radar, kameror och sensorer

Stöd och skydd från alla håll. Det avancerade förarassistanssystemet (ADAS) omfattar en radar med medellång räckvidd, elva kameror på bilens utsida och tolv ultraljudssensorer som övervakar området kring bilen. Systemet bedömer omedelbart potentiella säkerhetsrisker och utfärdar varningar och griper in vid behov.

Bakåtriktad HD-kamera

I stället för en bakruta har Polestar 4 en takmonterad HD-kamera som är kopplad till en högupplöst display som samtidigt fungerar som inre backspegel. Kamerans placering och dess skyddande hölje håller linsen ren och ger en obehindrad panoramavy över området bakom bilen. Om föraren vill kunna se passagerarna i baksätet går det att inaktivera den digitala bilden och i stället använda displayen som en vanlig spegel.

Mer om kameran
Driver Monitoring System on Polestar 4

Driver Monitoring System

Driver Monitoring System (DMS) är strategiskt placerat i kupén och håller koll på förarens ögon- och huvudrörelser för att upptäcka tecken på ouppmärksamhet eller trötthet. Vid behov utfärdar systemet både varningsljud och visuella varningar. Systemet sparar eller lagrar inga bilder.

Pilot Assist

Pilot Assist samverkar med funktionen Adaptive Cruise Control för att övervaka avståndet till framförvarande fordon och vägmarkeringar. Systemet hjälper också föraren genom att justera styrningen så att Polestar 4 håller sig i mitten av körfältet. Denna funktion kan användas vid hastigheter upp till 130 km/h.

Tillgängligt som en uppgradering.

Adaptive Cruise Control

Med Adaptive Cruise Control håller din Polestar 4 ett säkert avstånd till framförvarande fordon, genom att anpassa hastigheten till bilen framför.

Intelligent Speed Assist

Denna funktion hjälper föraren att undvika fortkörning genom att känna igen hastighetsskyltar och visa hastighetsgränsen på förardisplayen. Om bilen överskrider gränsen hör föraren ett varningsljud.

Parkeringshjälp

De fyra parkeringskamerorna och de tolv ultraljudssensorerna hjälper dig att parkera på ett säkert sätt. Du får både visuella varningar och varningsljud när bilen upptäcker ett hinder. 

Panoramavy och 3D-bild

Bilens kameror kan ge en 360-gradig bild av området kring bilen för att hjälpa dig att manövrera i trånga utrymmen. Systemet använder de framåtriktade och bakåtriktade kamerorna samt kamerorna på sidospeglarna för att ge en vy uppifrån eller en interaktiv 3D-bild av bilen på centerdisplayen. Du kan själv välja vinkel på bilden. 

Cross Traffic Alert with brake support

När föraren backar ut från en uppfart, parkeringsplats eller runt ett hörn varnar Cross Traffic Alert för bilar, cyklister och fotgängare som närmar sig. Om föraren fortsätter att backa bromsar Polestar 4 automatiskt om det finns en risk för kollision.

Körfältsassistans

Lane Keeping Aid

Funktionen Lane Keeping Aid ser till att bilen inte kommer över i fel körfält av misstag. Funktionen kan användas vid hastigheter mellan 60 och 200 km/h och rättar automatiskt upp bilen genom små justeringar av ratten. Vid behov utfärdas även en varningssignal.

Körfältsassistans

Oncoming Lane Mitigation

Funktionen Oncoming Lane Mitigation varnar föraren med både ljud och visuella signaler om den känner av att bilen riskerar att hamna i fel körfält. Bilen styrs automatiskt tillbaka till rätt körfält.

Assistans vid risk för påkörning fram- eller bakifrån

I likhet med alla Polestarmodeller har Polestar 4 ett system som varnar vid risk för påkörning fram- eller bakifrån. Vid behov kan systemet hjälpa till att stanna bilen och aktivera dess varningsblinkers för att uppmärksamma förarna i framför- och bakomvarande fordon.

Intelligent belysning

Bättre sikt i alla förhållanden. Den innovativa ljustekniken hos Polestar 4 gör körningen både säkrare och bekvämare.

Pixel LED-strålkastare med adaptivt helljus

Bilens Pixel LED-strålkastare har individuellt kontrollerade LED-pixlar vars ljusstyrka anpassas automatiskt till trafik- och ljusförhållanden. Vid behov släcks vissa pixlar ner så att andra förare inte bländas, utan att din egen sikt försämras.

Tillgängligt som en uppgradering.

Close-up on Active High Beam on Polestar 4

Aktivt helljus

I Polestar 4  ingår aktivt helljus som standard. Kamerasensorer i vindrutan upptäcker fordon som närmar sig fram- eller bakifrån och bländar automatiskt av vid behov.

Anpassning till yttre ljusförhållanden

Bredden på strålkastarnas ljuskägla anpassas automatiskt till de omgivande ljusförhållandena. I ljusare miljöer breddas det upplysta området, så att andra trafikanter som kommer från sidan, till exempel fotgängare och cyklister, ser bättre.

Home Safe Lights

Strålkastarna kan lämnas påslagna för att ge bättre belysning utanför ditt hem. Du väljer själv hur länge strålkastarna ska förbli påslagna på centerdisplayen.

Batterisäkerhet

Batteripaketet är inneslutet i ett aluminiumhölje som minskar risken för skador vid en kollision. Polestar 4 har dessutom extra säkerhetsfunktioner som skyddar batteriet mot skador om bilen är inblandad i en sidokrock.

Black battery with protection of steel and aluminium on white background

Elektroniskt batteriskydd

I händelse av en kollision aktiveras omedelbart bilens avancerade säkerhetssystem. Batteripaketet kopplas automatiskt bort från resten av fordonet, vilket väsentligt minskar risken för skador på elektroniken.

Skydd vid kollision

Bilens kupé är konstruerad av ultrastarkt stål för att skydda dem som befinner sig i bilen vid en olycka. Vid en kollision aktiverar bilens sensorer de främre och inre krockkuddarna och sidokrockkuddarna, vilket minskar risken för personskador för alla i bilen.

Polestar 4 seats with post-impact protection activated on orange background

Post Impact Braking

Post Impact Braking slås på när krockkuddarna och bältessträckarna aktiveras. En signal skickas till bromsarna som automatiskt aktiveras så att effekten av kollisionen begränsas.

Close-up on direct assistance in overhead console

Assistans direkt

I takkonsolen finns två knappar för direktsamtal vid haveri eller olycka. Med Connect-knappen kan du kontakta Polestar vägassistans om du till exempel får punktering eller slut på batteriet. SOS-knappen är avsedd för nödsituationer som olyckor. 

Läs mer om Polestar 4

    • Bilder tjänar endast som exempel.

    Få alla de senaste nyheterna från Polestar

    Prenumerera
    Polestar © 2024 Alla rättigheter förbehållna
    JuridikEtikIntegritetCookiesTillgänglighetsmeddelande