Vita pister och gröna ambitioner: Så blev Laax en av de grönaste skidorterna i Schweiz

Vårt samarbete med Weisse Arena Group som driver skidorten Laax i de schweiziska alperna är inne på sitt andra år. Därför beslutade vi oss att samtala med hållbarhetschefen Reto Fry om gröna ambitioner och hur pisterna kan hållas vita trots klimatförändringar.

Självklart behöver vi snö, men just nu är det snön som behöver oss.
Reto Fry, Hållbarhetschef, Weisse Group Arena

Solen lyser på de snöklädda bergen runt Vorab-glaciären och vintersportentusiaster flockas till backarna som omger den schweiziska skidorten Laax, belägen på 3000 meters höjd. Bergstopparna är pudrade i vitt, men nere i dalen har snön ersatts med en allt stadigare närvaro av grönt.

För bara tjugo år sedan gick det fortfarande att åka skidor och snowboard på Vorab-glaciären även på sommaren, men nu smälter isen fortare och förväntas försvinna helt i mitten av århundradet. Reto Fry förhåller sig till problemet med de minskade snömängderna med ett visst mått av pragmatism. "Nästan tre fjärdedelar av våra pister ligger högre än 2000 meter och är därför väldigt snösäkra. Men det kommer att ändras snabbt de kommande åren", berättar han. Inom ungefär tio år räknar Reto Fry med att naturlig snö sällan kommer att ligga kvar nedanför trädgränsen.

Att göra hållbarhet till en prioritet för verksamheten

På grund av till vilken grad klimatförändringarna påverkar deras verksamhet har Weisse Arena gjort klimatåtgärder till en prioritet i sin affärsmodell. "Bra vintrar är oumbärliga för att vi ska kunna existera här uppe. Så vi, om någon, bör sätta upp ambitiösa klimatmål", säger Fry och förklarar drivkraften bakom Greenstyle, hållbarhetsprogrammet för Laax. "Självklart behöver vi snö, men just nu är det snön som behöver oss".

Företagets åtgärder för att svara på klimatutmaningar och minskad biologisk mångfald i regionen inryms i hållbarhetsprogrammet som de döpt till Greenstyle och som startades 2010. I programmet ingår fokusområden som energi, vatten, avfall, matproduktion och -konsumtion samt biologisk mångfald, med en målsättning att vara koldioxidneutrala senast år 2030.

ski resorts in Switzerland

Gröna investeringar

Utöver att ha positiv inverkan på klimatet hoppas också Weisse Arena att Greenstyle-programmet kommer skapa sysselsättning och nya möjligheter för de omkringliggande samhällena. "Här uppe är den globala uppvärmningens konsekvenser väldigt synliga, men det går också att se de otroliga möjligheter för energiproduktion som bergsområden erbjuder. Det är ytterligare en motivering för oss att göra gröna investeringar", säger Fry entusiastiskt.

Företaget anser att energilagring och effektivitet innebär en enorm potential för verksamheten, och siktar på att förvandla skidorten från att vara beroende av fossila bränslen till att bli en producent av närproducerad, förnybar energi. Det väntas i sin tur skapa lokala arbetstillfällen, hjälpa till att göra företaget oberoende av energiimport och varierande elpriser, och till och med att ge möjligheten att leverera energi till andra.

Solpaneler på skidortens alla tak kommer också att spela en stor roll i framtiden. Det kommer också att bygga och renovera med hållbara material och uppvärmning att göra, tillsammans med användning av sol- vatten- och vindkraft och effektiv energilagring. "Men fokuset ligger på effektivisering", förklarar Fry, "för den bästa energin är den som inte behövs alls".

Påverkan på djur och natur

Hur områdets djurliv påverkas är en aspekt av naturturism som ofta underskattas. Det här är gäller speciellt för övergången från fossila bränslen till förnybar energi, noterar Fry. Det är viktigt att energiomställningen inte sker på bekostnad på andra arter som lever i området. "Därför är jag en stor anhängare av solpaneler på byggnaders tak och fasader som inte gör någon skada på naturen", säger han. "Det är vår plikt att skydda naturen och djurlivet".

Polestar 2 test drive rear view

Pionjärer inom hållbar mobilitet

Elektrisk mobilitet har länge utgjort en viktig del av Greenstyle-programmet. Med hjälp av en expanderande infrastruktur som för närvarande består av mer än 50 laddningsstationer i Flims Laax Falera-regionen har antalet elbilar på vägarna ökat markant.

Det är här Polestar kommer in. Som en del av samarbetet med Laax används Polestar-bilar som transporter för matleveranser och bilpooler i området. Besökare och invånare kan också hyra en Polestar 2 på plats för att provköra bilen i vinterförhållanden eller på de kurviga bergsvägarna.

"Samarbetet med Weisse Arena är en perfekt matchning", säger Sascha Heiniger, chef för Polestar Schweiz. "Vi har båda ambitiösa klimatmål och vi arbetar lika passionerat för att uppnå dem. Dessutom vill vi låta våra kunder uppleva hållbarhet som något som ger mervärde, istället för att vara en eftergift. Precis som Weisse Arena förlitar vi oss också på innovativ teknik och djärva idéer".

Alpernas Uber – liftkabiner på beställning

Weisse Arena har nyligen breddat sin definition av hållbar mobilitet till att innefatta liftkabiner. De har introducerat FlemXpress, ett efterfrågan-baserat och energieffektivt sätt att utforska det unika landskapet i Sardona-regionen, skyddat på UNESCO:s världsarvslista.

De gamla liftkabinerna i området kommer ersättas av ett nytt system som innefattar ett världsunikt lift-taxikoncept för linbanor. Med FlemXpress kommer besökare snart kunna ta sig runt i bergen på beställning, genom att anropa en linbanekabin till en liftstation. Det är nästan som att boka en Uber, fast för linbanor.

Jämfört med traditionella liftkabinsystem, där 90 % av alla kabiner körs tomma, kommer det nya beställningssystemet kunna minska antalet onödiga turer och även minska underhållsbehovet. Det kommer enligt företagets beräkningar i sin tur leda till lägre energikonsumtion med upp till 50 %.

Polestar 2 in the Swiss alps.

Greenstyle vill inspirera

Reto Fry och hans team är inte de enda som är intresserade av grönare metoder. Enligt Fry har både besökare och invånare blivit allt mer engagerade i hållbarhetsfrågor de senaste åren. Greenstyle-programmet uppmuntrar därför till öppen kommunikation. "Vi kommunicerar inte för att greenwasha eller att skryta om våra projekt, utan för att ge hållbarhetsfrågorna det utrymme som de förtjänar", säger han.

Genom att leda vägen siktar Weisse Arena på att göra Greenstyle till en rörelse som inspirerar samhällen, turister och verksamheter att bli en del av klimatlösningen. "Bara genom att arbeta tillsammans kan vi förvandla de här destinationerna till platser där vi i framtiden kan njuta av vår lediga tid med gott samvete", sammanfattar Fry, samtidigt som han blickar ut över Vorab-glaciärens snötäckta toppar.

Relaterat

Att filma ett halvmaraton med den bakåtriktade kameran hos Polestar 4

Relationen mellan kamera och idrottare är stark och viktig när sporthändelser dokumenteras och förevigas tack vare kameralinsen. Förra veckan adderade Polestar ytterligare ett kapitel till historien i detta nära förhållande.