Till alla våra kunder och prenumeranter

I dessa svåra tider vill vi informera er om vilka åtgärder Polestar har och kommer vidta. Vi har alla, i nuvarande situation utmaningar i vår vardag, och som alltid är våra anställdas, partners och kunders säkerhet högsta prioritet för oss.

The Polestar logo on Polestars headquarters, The Cube.

I vårt andra hem i Kina vidtog vi omfattande åtgärder i början av året för att skydda våra anställda och deras familjer.

Vi genomförde feber-screening på vår personal och desinficerade våra anläggningar grundligt. Vi delade ut ansiktsmasker och erbjöd alla anställda läkarbesök. På så sätt lyckades vi helt undvika coronasmitta bland vår personal i Kina.

Vi har dragit lärdom av våra erfarenheter från Kina, och alla Polestars anställda i Europa och Nordamerika har försetts med de verktyg de behöver för att kunna arbeta hemifrån.

Vår personal tar ansvar och följer de riktlinjer som ges för att skydda varandra.

Vi är också fast beslutna att hålla våra löften till er.

Tack vare våra försiktighetsåtgärder och vår planering under de senaste månaderna har vi kunnat påbörja tillverkningen av Polestar 2.

Vi kommer att bli tvungna att ta itu med nya utmaningar under de närmaste veckorna, och vi kommer att fortsätta att stödja och skydda alla medlemmar i vår Polestarfamilj, oavsett var i världen de befinner sig.

Tack till er alla för att ni under de senaste tre åren har stöttat oss i vår strävan att uppfylla vår dröm. Vi kommer att fortsätta att sträva efter att uppfylla den med såväl entusiasm som målmedvetenhet.

Vi står i stor skuld till de läkare, sjuksköterskor, hälsoexperter, forskare och offentliganställda som nu gör sitt yttersta för att skydda oss alla.

Det är vår starka vilja att tillsammans klara av denna utmaning som inspirerar oss att fortsätta att arbeta för innovation och förändring, hantera framtidens utmaningar och hålla fast vid vår vision.

Polestar

Relaterat

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Entusiastiskt samarbete mellan Pangaia och Polestar

PANGAIA är ett materialteknikföretag som skapar problemlösande innovationer i form av högkvalitativa livsstilsprodukter. Deras mission är att omdana modeindustrin genom att inspirera och accelerera förändringar mot en positiv framtid för jorden.