Gemensamma klimatåtgärder: Pathway Report

Bilindustrins kurs från i dag och fram till 2030 kommer att spela en avgörande roll för att den globala uppvärmningen ska hålla sig inom gränsen på 1,5 grader. Men den väg som industrin har slagit in på kommer inte att leda oss i den riktningen. För att komma på rätt spår igen behöver vi tydliga riktlinjer. En färdplan med andra ord. Det är därför vi har tagit fram Pathway Report tillsammans med Rivian och Kearney.

Close-up of the Pathway report showing text on a yellow paper.

För att vi ska ligga i linje med Parisavtalet, ett FN-fördrag om klimatförändringar som syftar till att minska den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste vi vända på utsläppskurvan inom detta årtionde. Men med den väg som vår bransch har slagit in på kommer vi att överskrida vår del av den globala koldioxidbudgeten med nästan 75 procent.Vi har dock fortfarande tid på oss att byta väg genom bryta den nuvarande trenden, kartlägga situationen och ändra kurs. Och det är vad vi har gjort. Tillsammans med den amerikanska elbilstillverkaren Rivian och företagskonsulten Kearney har vi tagit fram en färdplan för biltillverkare mot en mer hållbar bilindustri.Rapporten fokuserar på de mer omedelbara åtgärder som måste vidtas under detta årtionde. Vi har identifierat tre "spakar" som vi behöver dra i, och konkreta klimatåtgärder på kort sikt inom varje spak. Rapporten anger tydligt vilka åtgärder vi kan börja vidta redan i dag.I den första punkten betonas behovet av att påskynda omställningen till elbilar genom att byta ut bilar som drivs med fossila bränslen mot elbilar, ställa upp fasta slutdatum för försäljningen av bilar som drivs med fossila bränslen och i stället investera i produktionen av elbilar. För det andra understryker rapporten att elbilar måste laddas med förnybar energi för att nå sin fulla potential.Elektrifiering är en bra utgångspunkt för vägen mot hållbar mobilitet. Men eftersom vi globalt gör omställningen från bilar som drivs med fossila bränslen till elbilar som drivs med grön energi måste vi även ändra inriktning, från att mäta utsläpp från avgasrör till tillverkning. Det tredje fokusområdet är därför utfasning av fossila bränslen i leveranskedjan, vilket kan påskyndas om företagen går ihop för att ställa krav på leverantörerna. Detta är särskilt viktigt för energiintensiva material och delar, som batterier, stål och aluminium.Rapportens huvudsakliga slutsats är att just betydelsen av gemensamma åtgärder. Samarbete är den viktigaste faktorn för att vår bransch ska utvecklas snabbare. Gemensamma problem kräver trots allt gemensamma lösningar. "Biltillverkare kan skilja sig åt när det gäller varumärke, design och affärsstrategi, och vissa av dem vill inte ens erkänna att framtiden är elektrisk. Jag tror att den är det, och jag anser också att vi har ett gemensamt ansvar för klimatkrisen och att vi måste se längre än avgasröret räcker", säger Polestars hållbarhetschef Fredrika Klarén. "I den här rapporten framgår det tydligt hur viktigt det är att vi agerar nu och att vi gör det tillsammans. Det står klart att passitivitet medför kostnader, men det finns också ekonomiska möjligheter för innovatörer som hittar nya lösningar på de utmaningar vi står inför."

Det är inte enkelt att ändra kurs. Det kräver engagemang och ibland en knuff i rätt riktning. Pathway Report bidrar till att göra det enklare att slå in på den rätta vägen och hålla kvar industrin på den kursen.Du kan läsa hela rapporten här.

Relaterat

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre avtryck – hur Polestar 3 förändrar vårt sätt att se på SUV

Det är knappast förvånande att man ser SUV:ar lite överallt. Det är en av världens populäraste bilmodeller, och den har många fördelar. Den är mångsidig och praktisk nog för att du både ska kunna skjutsa barnen till fotbollsträningen och ta dig uppför branta bergspass i Centralasien. Ett stort, praktiskt och säkert fordon passar för alla platser, destinationer och användningsområden. Men populariteten har sitt pris: världens favoritbil är nämligen också en av de största bovarna när det gäller koldioxidutsläpp.