Re:Move: mobilitet på ett nytt sätt

Hållbarhet är ett ämne som förenar. Som en av nutidens mest tongivande frågor måste det ökade hållbarhetsarbetet täcka in allt: varje industrisektor och alla typer av geografi. Därför finns det ett stort värde i att samarbeta. Att förena de som redan strävar mot en mer hållbar framtid.

En datorgenererad bild av transportfordonet Re:Move
Det finns något väldigt kraftfullt i oväntade samarbeten.
Nick Compton

Designtidskriften Wallpaper*har de senaste tio åren pratat varmt om värdet av samarbete genom sittHandmade-initiativ. Initiativet har fört samman designers, arkitekter och andra kreatörer för att genomföra inspirerande projekt. Re-Madeär deras förnyade tolkning av den idén. Konceptet att sammankoppla kreatörer kvarstår. Fokuset har dock ändrats något till att handla mer direkt om aktuella sociala utmaningar och miljöfrågor, för att skapa projekt som både föder diskussioner och föreslår potentiella lösningar.

Re:Move är ett av dessa projekt.

Re:Move, ett litet men multifunktionellt eldrivet transportfordon, har skapats för att demonstrera ett nytt sätt att tänka när det gäller elektrisk mobilitet. Ett samtal mellan Nick Compton, Senior Editor på Wallpaper*, och industridesignernKonstantin Grcicblev startskottet för projektet. Norska aluminiumtillverkaren Hydrokom in i bilden genom att tillhandahålla både återvinningsbar aluminium med lägre koldioxidavtryck och en innovativ konstruktionsmetod (mer om den senare). Detta öppnade nya designmöjligheter för Grcic. CAKEbidrog med en elektrisk drivlina som är optimerad för trehjulig mobilitet. Polestar mobiliserade sin Coventry-baserade anläggning för forskning och utveckling, och kombinerade ingenjörsexpertisen hos Chris Staunton (Director of Design Engineering på Polestar) med Corum Technology.

Målet var maximal samhällsnytta och minimal miljöpåverkan. Hög anpassningsförmåga krävdes från samtliga parter. Det visade sig vara ovärderligt, eftersom projektet har genomgått en ansenlig mängd justeringar. ”Det här var verkligen som en jam session,” säger Polestars VD Thomas Ingenlath. ”Alla samlas för en kväll och tar med sina instrument för att spela något nytt och oväntat.”

01/03

Re:Move, the sustainable electric trike.

Nya användningsområden uppenbarade sig för Re:Move. Allt från sista kilometern-leveranser i stadsmiljöer till mobilitetslösningar för landsbygden. “Ursprungsidén för Re:Movevar först och främst som ett transportfordon för leveranser i städer,” förklarar Grcic. ”Under projektets gång visade det sig dock att även landsbygdsområden med annan infrastruktur också kunde vara väldigt intressanta.” Fordonets design gick från att vara en elcykel med släpkärra (tillverkad med hjälp av friktionsomrörningssvetsning, en teknik som Hydro var tidiga med att använda sig av) till ett enhetligt fordon med föraren längst bak. ”Projektet tog verkligen fart med det här materialet från Hydro som gav oss möjligheten att bygga en väldigt stark och lätt plattform,” säger Grcic.

”Vi ser vilken otroligt stor skillnad våra materialval gör när det kommer till en produkts klimatpåverkan,” säger Fredrika Klarén, Head of Sustainability på Polestar. ”Det blir allt mer tydligt för mig hur sammankopplade vi är,” fortsätter hon. ”Vi behöver verkligen varandra för att kunna nå våra klimatmål.”

Re:Move är stark nog att transportera rejält tung last, men tillräckligt smal för att kunna köras på cykelbanor. Därmed öppnar den för diskussion om betydelsen för elektrisk mobilitet i flera olika miljöer och är både en symbol och katalysator för förändring. Fordonet kommer till och med att göra ett virtuellt framträdande på 2021 års South by Southwest-festival.

Re:Move är fortfarande inte färdigställd. Tester pågår. Justeringar görs. Nya möjligheter utforskas. Alla inblandade delar entusiasmen och viljan att se denna dynamiska elkärra fullborda övergången från idé till färdig produkt.

”Det finns något väldigt kraftfullt i oväntade samarbeten,” säger Nick Compton. ”Jag är helt tagen av allas generositet, och av mängden tid, energi och hängivelse som alla har bidragit med.”

Det finns något väldigt kraftfullt i oväntade samarbeten.
Nick Compton

Designtidskriften Wallpaper* har under de senaste tio åren talat sig varm om fördelarna med samarbete genom sitt initiativ Handmade . Där har de fört samman designers, arkitekter och andra kreatörer för att arbeta i inspirerande projekt. Deras nästa steg är Re-Made , som är en uppdatering av detta koncept. Tanken att föra samman kreatörer kvarstår. Men man har till viss del ändrat inriktning: nu är det våra mest aktuella samhällsproblem och miljöfrågor som står i fokus. Målet är att skapa projekt som både väcker diskussion och visar på potentiella lösningar.

Ett av dessa projekt är Re:Move.

Det är ett litet men multifunktionellt eldrivet transportfordon som har allt som krävs för att ge elektrisk mobilitet ett nytt ansikte. Ett telefonsamtal från redaktören för Wallpaper*, Nick Compton, till industridesignern Konstantin Grcic blev startskottet för projektet. Den norska aluminiumtillverkaren Hydro kom snart in i bilden, med ett återvinningsbart aluminium med lägre koldioxidavtryck och en innovativ konstruktionsmetod (mer om det senare) som gav Grcic nya designmöjligheter. CAKE bidrog med en elektrisk drivlina optimerad för trehjulsfordon. Och Polestar mobiliserade sin FoU-avdelning i Coventry och kombinerade ingenjörskunskaperna hos Polestars designchef Chris Staunton med expertisen hos Corum Technology .

Målet var att maximera nyttan för samhället och samtidigt minimera påverkan på miljön. Det krävde stor flexibilitet av alla inblandade, eftersom man fick testa många olika idéer för att hitta den perfekta lösningen. "Det var lite som att jamma med ett band", berättar Polestars VD Thomas Ingenlath. "Alla träffas för en kväll med sina instrument och är sugna på att spela något nytt och oväntat."

01/03

Re:Move, the sustainable electric trike.

Under arbetets gång hittade man nya användningsområden för Re:Move. Den gick från ett leveransfordon för kortare sträckor i stadsmiljö till en mobilitetslösning för landsbygdsområden utan etablerad infrastruktur. "Den var ursprungligen tänkt att först och främst användas för varutransporter i städer," förklarar Grcic. "Men vi insåg snart att landsbygdsområden med en annan sorts infrastruktur också kunde vara intressant." Designen ändrades från en elcykel med släp (tillverkad med hjälp av friktionsomrörningssvetsning, en metod där Hydro ligger i framkant) till en sammansatt enhet med plats för föraren längst bak. "Projektet började egentligen med det här materialet från Hydro, som gjorde att vi kunde bygga en riktigt stark men samtidigt lätt plattform", säger Grcic.

"Vi ser att våra materialval har en enorm inverkan på hur en produkt påverkar klimatet", säger Polestars hållbarhetschef Fredrika Klarén. "Jag ser allt tydligare hur sammanlänkade vi alla är", fortsätter hon. "Vi behöver verkligen varandra för att kunna uppnå våra klimatmål."

Robust nog för att transportera tunga lass, men ändå smal nog för att användas på cykelbanor: Re:Move uppmuntrar till diskussion om vad e-mobilitet egentligen innebär i olika situationer. Den är både en symbol för och en katalysator för förändring. Re:Move kommer till och med att göra ett virtuellt framträdande under 2021 års upplaga av festivalen South by Southwest .

Re:Move är inte helt färdig ännu. Tester pågår. Justeringar görs. Nya möjligheter utforskas. Och alla som deltar i projektet är lika entusiastiska och ivriga över att få se denna elkärra gå från idé till färdig produkt. 

"Det finns något väldigt kraftfullt i oväntade samarbeten", säger Compton. "Jag har blivit positivt överraskad över hur stor generositet alla har visat, och över hur mycket tid, energi och hårt arbete som de har lagt ner."

Relaterat

Min backningsduell med en före detta rallymästare

Två förare. En isbana. Polestar 4. Och en kappkörning, baklänges.