Projekt Polestar 0: arbetsgruppen

Verklig förändring ser alltid ut att vara omöjlig. Men ibland måste man våga satsa ändå. Till exempel för att göra bilbranschen klimatneutral. Och det stämmer som man brukar säga: allt verkar omöjligt tills det är gjort.

Text on a white Polestar 2 saying Polestar 0 project

Polestar byggdes inte heller upp av personer som föredrar att stå vid sidan av och vänta på bättre tider. Vi byggdes upp av personer som utmanar konventionerna och tror på att göra det omöjliga möjligt. Det är den övertygelsen som kommer att hjälpa oss genomföra vårt nya projekt Polestar 0, som presenterades tidigare i år och vars mål är att skapa den första helt klimatneutrala bilen senast 2030.

För oss innebär full klimatneutralitet att inte förlita sig på klimatkompensation. I stället vill vi minska utsläppen i hela leverans- och produktionskedjan, samtidigt som vi förändrar det sätt på vilket bilar tillverkas.

Att skapa en helt klimatneutral värdekedja för en så komplex produkt som en bil är dock vår största utmaning hittills. Därför har vi inrättat en intern arbetsgrupp som leds av ingenjören och bilbranschveteranen Hans Pehrson och är en central del av vårt FoU-arbete.

Projektet har delats in i tre steg som ska genomföras fram till 2030. Under den första fasen – där vi redan har kommit en bra bit på vägen med förberedelserna – kommer vi att anordna en öppen anbudsinfordran för forskning och samarbete. Den kommer att genomföras globalt och vända sig till så skilda aktörer som leverantörer, entreprenörer, innovatörer, investerare, universitet, forskare, myndigheter och konsumenter.

Dessutom håller arbetsgruppen på att upprätta samarbeten för att man gemensamt ska kunna identifiera alla koldioxidkällor i hela leveranskedjan, in i minsta detalj.  Varje steg i kedjan, från materialutvinning (eller användning av återvunna material) till överlämningen av bilen, måste granskas för att se om lösningar redan finns eller om det behövs mer forskning.

"Klimatåtgärder handlar om samarbete", säger Hans Pehrson. "Att skapa klimatneutrala moderna produkter är ett måste inför framtiden. Bilar är komplexa: de består av tiotusentals komponenter och är beroende av invecklade nät av leverantörer och undertillverkare. Att göra en bil klimatneutral är därför inte bara en ytterst viktig utmaning utan även en ytterst svår sådan.  Att förstå och anta utmaningen är det första steget, och för att nå hela vägen fram måste vi samarbeta på helt nya sätt. Det här är inte en uppgift för ensamspelare."

Anbudsinfordran för forskning kommer att följas av avancerat tekniskt arbete och produktutveckling.

Projekt Polestar 0 är den största utmaningen vi hade kunnat anta. Och det kommer att bli ännu tuffare ju närmare vi kommer nollan. Men i stället för att stirra sig blind på hindren bör branschen fundera över risken med att inte ställa upp mer ambitiösa mål och komma ihåg att allt verkar omöjligt tills det är gjort. Vi har inte en minut att förlora.

Relaterat

Polestar 4: everything you need to know

Äntligen här. Följ med vår designchef, Maximilian Missoni, när han presenterar sina favoritegenskaper – som gör Polestar 4 till en ny typ av SUV-coupé.