Projekt Polestar 0: en öppen inbjudan till samarbete kring hållbarhet

Styrkan i att samla flera olika perspektiv. Mångfaldens kraft. Potentialen i kreativa samarbeten. Tillsammans är de grogrunden för innovation, vilket är precis vad som behövs för att uppnå vår vision för en klimatneutral bil år 2030.

AI-robot engraves marble stone with text saying A climate neutral car by 2030
För att kunna skapa ett verkligt hållbart samhälle måste vi samarbeta på helt nya sätt.
Hans Pehrson, projektansvarig för Projekt Polestar 0

Vårt djärva mål att skapa en helt klimatneutral bil (som vi kallar Projekt Polestar 0) tillkännagavs i april 2021.

Att bygga en bil med noll koldioxidekvivalenter (CO2e) innebär att vi måste leta upp och eliminera varenda utsläpp av CO2e från vår leveranskedja. Från gruvbrytning, materialförädling och produktion till transporter på land och hav, till skillnad från att bara plantera träd för att utsläppskompensera. För att göra det möjligt kommer vi inte bara insistera på total transparens och ovanliga lösningar i vår leveranskedja. Vi måste också ta på oss arbetshandskarna. Vi behöver samarbeta på ett aldrig tidigare skådat sätt och ta vara på kraften som en bred kombination av perspektiv, bakgrunder och expertområden innebär.

Därför lanserar vi nu en öppen inbjudan till forskning och samarbete som välkomnar alla med kunskap, kompetenser eller insikter att följa med oss på den här resan. Vår inbjudan går ut till forskare, universitet, leverantörer, regeringar, entreprenörer, experter, innovatörer, investerare och myndigheter.

”Vi behöver ta oss an globala problem som ännu inte blivit lösta. Jag är övertygad om att vi genom forskning och samarbete inte bara kan stöpa om tidigare stora innovationer och få ut samma resultat utan utsläpp av växthusgaser, utan också ta del av lösningar som fortfarande är på idéstadiet”, säger Hans Pehrson, projektansvarig för Projekt Polestar 0 och tidigare chef för forskning och utveckling på Polestar. ”För att kunna skapa ett verkligt hållbart samhälle måste vi samarbeta på helt nya sätt. Därför behöver vi ändra vårt fokus, och vi behöver slå oss samman med dem som är lika hängivna till att göra den här visionen till verklighet”.

Ett dedikerat Polestar-team söker nu efter samarbetspartners som kan bidra med tekniska lösningar för att eliminera CO2e i hela leveranskedjan utan att använda sig av utsläppskompensation.

För att övervägas som samarbetspartner behöver deltagare ange det specifika problemet som avses, vilket område det hör till, vad lösningen skulle kunna vara, vem/vilka de representerar och om forskning på området behövs. Förslagen måste relatera till minst ett av följande ämnesområden: material, bilfunktioner eller samarbeten i leveransprocesser för att säkerställa noll CO2e.

Det gemensamma för alla framtida partner är en delad övertygelse om att noll betyder noll, att man inte kommer förlita sig på lösningar med ”låga utsläpp”, och att man inte kommer använda sig av vilseledande utsläppskompensation. Klicka här för att skicka in din intresseanmälan till forskningssamarbetet. Processen är öppen mellan 23 februari och 23 mars 2022.

Flera branschjättar har redan undertecknat avsiktsförklaringar för forskningssamarbete, däribland SSAB, Hydro, ZKW, Autoliv, och ZF.

”Vi är oerhört glada över att kunna presentera en så stark uppställning som våra första partners. De representerar nyckelområden som stål, aluminium, elektronik, säkerhet och körsystem i den här utmaningen som saknar motstycke. Resultatet av vår öppna inbjudan till forskning och samarbete kommer inte bara komma Projekt Polestar 0 till godo, utan också bidra till samhället i stort”, säger Hans Pehrson.

Utöver den öppna inbjudan kommer Polestar också kontakta forskare över hela världen genom SDSN, världens största nätverk för akademiker som arbetar för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet, och söka efter potentiella samarbetspartners även där.

Vi anser att vi kan påskynda övergången till en klimatneutral framtid genom samlad expertis och att inse vårt ömsesidiga beroende, både inom och bortom bilindustrin. Att nå vårt utsatta mål kommer bli det ultimata beviset på kraften som finns i en mångfald av perspektiv.

Relaterat

Polestar 4: everything you need to know

Äntligen här. Följ med vår designchef, Maximilian Missoni, när han presenterar sina favoritegenskaper – som gör Polestar 4 till en ny typ av SUV-coupé.