Projekt Polestar 0: en riktad inbjudan om samarbete för att eliminera växthusgasutsläppen

Stabila konstruktioner byggs från grunden och uppåt. Samma sak gäller hållbara produkter. För att kunna skapa en helt klimatneutral bil behöver vi därför först ha en hållbar grund att stå på. Men att skapa en solid och hållbar bas att utgå ifrån är inget man kan göra ensam – det kräver lagarbete. Därför söker vi nu efter nya samarbeten till Projekt Polestar 0.

Campaign image for the Polestar 0 project showing a piece of steel on a black background.
Vi behöver bygga nya hållbara lösningar från grunden och uppåt, och det arbetet börjar med att skaffa hållbara leverantörer som kan förse oss med material av högsta kvalitet.
Hans Pehrson

För att vi ska kunna lyckas med att skapa en helt klimatneutral bil till 2030 måste vi börja tänka helt annorlunda kring hur bilarna tillverkas. Till att börja med måste vi först skaffa oss den hållbara bas som vi nämnde ovan, och för det behöver vi utforska ny teknik inom områden som mineraler, biobaserade kemikalier och polymerer, elektroniska komponenter, ädelgaser och andra råmaterial. Det är därför vi går ut med en riktad anbudsinfordran för att hitta nya partners till Projekt Polestar 0 – partners som jobbar med de allra mest grundläggande byggstenarna i materialutveckling. Vi söker partners inom såväl gruvindustri och biobaserade material som syntetiskt tillverkade material av högsta kvalitet.  Idag sker allt från utvinning av råmaterial till syntetisk tillverkning av förstklassiga material enligt processer som har förfinats under hundratals år, för att uppfylla kraven på moderna produkter. Tyvärr är många av dessa processer beroende av råolja, naturgas och kol, med utsläpp av växthusgaser som följd. Därför måste vi skärskåda de traditionella sätten att utveckla material, för att kunna hitta nya lösningar som är helt fria från växthusgasutsläpp – och därmed lägga grunden för att skapa framtidens produkter. "Vissa saker går att fixa, andra inte – åtminstone inte utan en total omvälvning. Att få bukt med koldioxidutsläppen är en fråga som hör till den senare kategorin", säger chefen för Projekt Polestar 0, Hans Pehrson. "Vi behöver bygga nya hållbara lösningar från grunden och uppåt, och det arbetet börjar med att skaffa hållbara leverantörer som kan förse oss med material av högsta kvalitet. Det är dags att frigöra oss från vårt beroende av fossila källor och ställa om till lösningar som inte orsakar växthusgasutsläpp." Företag, forskare och investerare som jobbar inom det här området och delar den visionen är välkomna att delta i utvecklingen med en hållbar framtid som mål. Klicka här för att skicka in din intresseanmälan om samarbete. Portalen för intresseanmälningar är öppen från den 14 september till den 14 oktober.Sedan den första öppna anbudsinfordran gick ut i februari har flera branschledande aktörer anslutit sig till Projekt Polestar 0. Som de främsta inom sina respektive områden kommer nya och befintliga partners att ingå i den särskilda Polestar 0-arbetsgruppen där de arbetar med att hitta innovativa lösningar för att göra hela leveranskedjan och tillverkningsprocessen för Polestar 0 koldioxidneutral. Hittills offentliggjorda partners i projektet är Autoliv, Boliden, Bulten, Hexpol, Hydro, Ovako, Papershell, Pensana, Plasman, Sekab, SSAB, YFPO, Mistra Carbon Exit, Stilride, GG Groupoch ZF, som tillsammans täcker in viktiga områden som ingår i arbetet med att bygga en klimatneutral bil.

"Jag är överväldigad av den positiva respons vi har fått och de dialoger vi har haft med företag, universitet och andra partners sedan den senaste anbudsinfordran, trots de allvarliga utmaningar som vi alla står inför", kommenterar Pehrson. "Genom att fortsätta fokusera på råmaterialen, förhoppningsvis tillsammans med ännu fler partners inom det här området, är jag övertygad om att vi kommer att kunna få en stabil grund på plats." "Om vi är tillräckligt många som tror på det här är jag säker på att det går att genomföra", avslutar han.  För att kunna skapa något som aldrig har gjorts tidigare måste vi tänka nytt kring precis allt, bryta med traditionella sätt att tillverka bilar och börja om från början. Vi måste lägga en ny, hållbar grund att bygga framtidens produkter på, och sätta en ny, klimatneutral standard – både för den här bilen och framtida bilar.

Relaterat

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre avtryck – hur Polestar 3 förändrar vårt sätt att se på SUV

Det är knappast förvånande att man ser SUV:ar lite överallt. Det är en av världens populäraste bilmodeller, och den har många fördelar. Den är mångsidig och praktisk nog för att du både ska kunna skjutsa barnen till fotbollsträningen och ta dig uppför branta bergspass i Centralasien. Ett stort, praktiskt och säkert fordon passar för alla platser, destinationer och användningsområden. Men populariteten har sitt pris: världens favoritbil är nämligen också en av de största bovarna när det gäller koldioxidutsläpp.