Mycket väsen om aluminium med Polestar O₂

När det gäller hållbarhet och cirkularitet pratas det mycket om tillverkning och produktion. Hur mycket utsläpp som skapas under processen, hur stor andel grön energi som används, hur många återvunna komponenter som är inblandade och så vidare. Men det man skapar måste också både göras ogjort och göras om på nytt. Återvunna material som är av en lägre kvalitet än sin ursprungsform kan då inte användas för samma syften. Hållbarhet? Visst. Cirkulärt? Knappast.

Märkning och färgkodning gör det möjligt för återvinningsföretag att separera de olika aluminiumsorterna för att återvinna dem individuellt, vilket undviker att sorterna kontamineras.

Aluminium är ett exempel. Ett material som är populärt inom bilindustrin på grund av sin strukturella styrka och miljöegenskaper. Trots att det är återvinningsbart är processen för att separera aluminium energiintensiv. Återvinningsföretag tar emot bilar i form av en sammanpressad kub, som sedan strimlas och separeras med hjälp av magneter och andra tekniker.

”Bilindustrin är en väletablerad källa för metaller till återvinningsindustrin”, säger Polestars cirkularitetschef Sander Jahilo. ”Dock är det bara en bråkdel av det materialet som återanvänds i bilindustrin, eftersom det mesta av det återvinns ner till metaller med lägre kvalitetsgrad”.

Bilar innehåller olika aluminiumsorter, alla med specifika egenskaper. Återvinningsanläggningar särskiljer i dagsläget inte mellan dessa sorter utan återvinner dem som ett material. Resultatet blir aluminium som inte längre är lämpliga för användningsområden med höga kvalitetskrav.

Polestar O₂ tar sig an det här problemet med en lika elegant som enkel lösning: märkt aluminium.

”Märkning och färgkodning gör det möjligt för återvinningsföretag att separera de olika aluminiumsorterna för att återvinna dem individuellt, vilket undviker att sorterna kontamineras”, förklarar Jahilo. ”Det här leder i sin tur till en sluten materialcykel där aluminium kan återvinnas med sin ursprungliga kvalitet bibehållen”.

Tillverkning har alltid setts som en startpunkt. Hela idén med cirkularitet är att det inte längre behöver vara fallet. Det är dags att fokusera mer på hur en produkt kan demonteras och skapas på nytt, och materialen kommer i första hand.

Det är dags att göra mycket väsen om aluminium.

Relaterat

Polestars hållbarhetsrapport för 2021

Ansvarighet är allt. Vi behöver hålla varandra ansvariga för att kunna motverka de alltmer vanliga förekomsterna av greenwashing, greenhushing och alla andra trenduttryck som används för att beskriva en brist på transparens inom hållbarhetsarbete. Framgångar och misslyckanden måste kommuniceras. Frågor behöver ställas och svar behöver utkrävas. Vi behöver bra data om precis vad det är vi gör och vad vi har kvar att göra. Och när vi utkräver de här sakerna från andra kan vi inte utelämna oss själva.

Missa inga Polestarnyheter

Håll dig uppdaterad och få information om nyheter såsom bokning av provkörningar och digitala besök till våra space, produktinformation och mycket mer.

Prenumerera
Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: