Själsfränder: CAKE

CAKE är ett svenskt motorcykelmärke för miljövänlig, spännande och utsläppsfri körning. Vi har träffat grundaren och vd Stefan Ytterborn och diskuterat elektriska drivlinor, premium- och lyxversioner och användning av elmotorcyklar i kampen mot tjuvskytte.

Stefan Ytterborn sitting on a rock in the forest on a sunny summer day.
Stefan Ytterborn, vd och grundare av CAKE.

Grattis till Red Dot Design Award!

Tack så mycket! Det är alltid trevligt att bli uppskattad.Hur uppstod CAKE?För ett par år sedan vid ISPO-mässan i München stötte jag på en elektrisk offroadmotorcykel för första gången. Jag insåg direkt att den här tekniken skulle vända upp och ned på motorcykelvärlden. Den är raka motsatsen till vad den traditionella motorcykelkulturen representerar – istället för en motorcykel som är aggressiv, smutsig, kräver mycket underhåll etc. är elmotorcykeln inkluderande, lättkörd och förorenar inte miljön. Inlärningskurvan är nästan obefintlig. Tekniken förändrar helt synen på vilka människor som motorcykeln vänder sig till, och bidrar till en förändrad samhällssyn när det gäller miljöskydd och omtanke om miljön. Jag ville dessutom lansera en produkt som utnyttjar eldrivlinans specifika egenskaper istället för att göra som alla andra gjorde då (och fortfarande gör), nämligen att huvudsakligen ersätta förbränningsmotorn med en elmotor och behålla allt annat som förut. Det var så det hela startade. Ny teknik som tillför något meningsfullt ur både en personlig synvinkel och för samhället i stort. Utifrån mina erfarenheter av produktutveckling, design och kommunikation passade alla pusselbitar ihop och jag kände bara att det här var något jag måste göra. Vad är i korthet CAKE:s filosofi?

Vår ambition är framför allt att stimulera människor till en snabbare övergång från förbränningsmotorer till eldrivning. Vi måste alla på ett eller annat sätt bidra till planetens välmående. När det gäller friluftsliv är jag lite av en naturalist men även romantiker. Och det är det som är så bra. Vi har möjlighet att kombinera något som är riktigt spännande och intressant med något som gör skillnad på ett positivt sätt. 

Upplever du att minimalism är en naturlig förlängning av den här nya synen på premium?

För mig är minimalism ett begrepp som man kan vrida och vända på. Jag upplever att det är en naturlig förlängning av CAKEs filosofi, som innebär att vi undviker att göra saker i onödan. Allt som är nödvändigt med avseende på en specifik funktion hanteras på ett smakfullt, finkänsligt, talangfullt och kompetent sätt. När alla dessa förenklade detaljer lyfts upp till en högre nivå förvandlas de till konst. 

Vi måste vara ödmjuka och försöka utbilda människor i hur vi hanterar utmaningarna som vi möter på vägen mot en elektrisk framtid.
Stefan Ytterborn

CAKE och Polestar delar kärleken till minimalism och har ett liknande designuttryck. Vilka andra saker har de två varumärkena gemensamt?

Hur båda varumärkena ser på premium. Det är exempelvis väldigt viktigt att särskilja premium från lyx. Lyx är ytligt. Det är omotiverat dyrt. Lyx behöver inte vara funktionellt eller innovativt. Det är stagnerande, något som tillhör det förflutna. Lyx existerar fortfarande, men jag skulle vilja påstå att medvetna människor idag strävar efter premium på grund av de verkligt intressanta hörnstenar som gör något till just premium. Den första hörnstenen är syfte. Därutöver krävs funktionalitet. Produkten måste vara innovativ, och ha en noga övervägd design så att utseendet uttrycker funktionalitet och innovation. Dessa egenskaper definierar tillsammans begreppet premium. Inom bilindustrin har vi några utmärkta exempel, där Polestar framstår som det tydligaste. 

Vad har Polestar som gör att CAKE vill samarbeta med detta varumärke?

Det är enkelt. Thomas (Ingenlath, Polestars vd) och jag träffas ibland, vilket brukar sluta med att vi berömmer varandras arbete. Det har naturligtvis flera olika orsaker. Vi har båda en rationell inställning till skapandet av fantastiska och vackra saker, och båda våra varumärken har liknande värderingar. Jag försöker inte jämföra en motorcykel med en bil, som är en betydligt mer komplex produkt, men i våra strävanden att åstadkomma samhällsförändringar drar vi samma slutsatser utan att ens kommunicera dem med varandra. Det kan exempelvis handla om samarbete med Öhlins, som är en av de mest kompetenta aktörerna inom stötdämparsektorn (och dessutom ett svenskt företag). Och vi erbjuder produkter som är fräscha och inbjudande, snarare än hemliga och exklusiva. Bilbranschen är väldigt traditionell och romantisk och omhuldar sådant som "ljudet från en V8", precis som inom motorcykelbranschen. Branschen är inte inkluderande. Men när det gäller Polestar kan jag både se och känna det jag kallar inkluderande. 

Vad har du att säga om miljövänlig energi? 

För oss är det väldigt viktigt att inte skryta med det faktum att vi tillverkar elfordon – när jag jämför ett fordon med elmotor med ett med förbränningsmotor är inte skillnaderna särskilt stora ur ett hållbarhetsperspektiv. Det viktiga är att de kommer att bli det. Vi måste vara ödmjuka och försöka utbilda människor i hur vi hanterar utmaningarna som vi möter på vägen mot en elektrisk framtid. Exempelvis tillverkas battericeller med hjälp av kolkraft, vilket vi inte försöker sticka under stol med. Vi vill sporra marknadsaktörerna att sätta sig in i situationen och använda leverantörer som stöder utsläppsfri el. Vi erbjuder till exempel en solpanelslösning, vilket var en lysande möjlighet för oss i egenskap av motorcykelföretag. För att ladda en bil krävs ett helt ladutak fyllt med solpaneler. Vi behöver bara två normala solpaneler för att ladda motorcykeln, vilket man kan göra dagligen om man kör 22 km per dag. Motorcykeln väger bara 68 kg, så detta är fullt möjligt. Just nu genomför vi faktiskt ett projekt i Afrika som är riktigt intressant. Vi samarbetar med ett naturreservat i Moçambique i syfte att stoppa tjuvskytte. Naturreservatets vakter som jagar tjuvskyttarna använder för närvarande motorcyklar med vanliga förbränningsmotorer. Bränslet måste flygas in med helikopter, och tjuvskyttarna kan höra dem en halvtimme innan de kommer. Så genom att ersätta de nuvarande motorcyklarna med våra elmotorcyklar och ladda dem ute i fält förändras hela situationen. 

Hittills har CAKE lanserat Kalk, som är en prestandacykel, och Ösa, som är en fullständigt modulärt uppbyggd modell. Kan du berätta vad som står på tur härnäst för CAKE? 

Vi kommer alltid att vara förankrade i offroadkörning, men vi inser att majoriteten av våra motorcyklar kommer att användas som pendlingsfordon i städer. Just nu arbetar vi med ett offroadmonster med prestanda på en betydligt högre nivå. Vi utvecklar också en lättare, mer stadsorienterad modell, en mindre Ösa, som är särskilt konstruerad för att ta dig till och från arbetet. Vi expanderar således i båda riktningarna – åt det mer extrema hållet, och åt det mer enkla och praktiska. 

Några avslutande tankar?

Något som verkligen peppar mig är tanken på att köra min Polestar tills vägen tar slut, för att sedan hoppa upp på min CAKE-motorcykel som jag har med mig och fortsätta utforska naturen utan utsläpp och med minimal miljöpåverkan. Jag tycker att det är den bästa delen i vårt samarbete. Komma ut och utforska omgivningen utan några negativa miljökonsekvenser. Det tycker jag känns verkligt bra. 

Relaterat

Att filma ett halvmaraton med den bakåtriktade kameran hos Polestar 4

Relationen mellan kamera och idrottare är stark och viktig när sporthändelser dokumenteras och förevigas tack vare kameralinsen. Förra veckan adderade Polestar ytterligare ett kapitel till historien i detta nära förhållande.